Plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na ziarno 2020

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
14-12-2020,7:00 Aktualizacja: 13-12-2020,17:28
A A A

Plon ziarna wzorca odmian wczesnych kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2020 roku to 115,6 dt/ha czyli dokładnie tyle samo co w 2017 roku i prawie tyle co dwa lata temu (115,8 dt/ha). W zeszłym roku było to tylko 106,9 dt/ha.

Przeciętna wilgotność ziarna w 2020 roku wyniosła 29,7 proc., czyli prawie tyle samo co w 2017 roku (29,5 proc.). W 2019 roku było to 24,7 proc., a w 2018 roku 20,0 proc. Najlepsza odmiana wczesna kukurydzy plonowała o 20 proc. wzorca (23,1 dt/ha) wyżej od najsłabszej (tabela 1).

agrotechnika kukurydzy, skład chemiczny ziarna kukurydzy, wartość pokarmowa ziarna kukurydzy, badania UPP w Poznaniu,

Agrotechnika a skład chemiczny i wartość pokarmowa ziarna kukurydzy

W agrotechnice kukurydzy w ostatnich latach dokonał się ogromny postęp, na który składają się zarówno progres genetyczny (odmiana), jak i rozwój technologii uprawy przy jednoczesnej poprawie parametrów jakościowych...

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu ziarna odmian wczesnych kukurydzy w badaniach PDO w 2020 roku

Odmiany

proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

115,6

Najlepsza

109

Najgorsza

89

Różnica

20

Źródło: COBORU 2020.

Zróżnicowanie wilgotności ziarna podczas zbioru sięgało 4,3 p.p. (tabela 2).

Tabela 2. Zróżnicowanie wilgotności ziarna odmian wczesnych kukurydzy w badaniach PDO w 2020 roku

Odmiany

proc.

Wzorzec

29,7

Najlepsza

31,6

Najgorsza

27,3

Różnica, p.p.

4,3

Źródło: COBORU 2020.

Wśród 10 najlepiej plonujących odmian wczesnych kukurydzy na ziarno nie ma żadnej polskiej odmiany (tabela 3). Odmiana Amaroc pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA) i nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze. Została włączona do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej dwuletnich doświadczeń rozpoznawczych. Różnica w plonie 10 najlepszych odmian wczesnych kukurydzy na ziarno wyniosła 9 proc. wzorca (10,4 dt/ha). Największy plon ziarna uzyskano w przypadku odmiany KWS Salamandra.

szkodniki kukurydzy w 2020 roku, omacnica prosowianka, drutowce, stonka kukurydziana, mszyce, ploniarka zbożówka

Szkodniki kukurydzy w 2020 roku

W kończącym się sezonie wegetacyjnym kluczowy wpływ na pojaw szkodników kukurydzy miała pogoda, a także stosowany system uprawy, odmiana i pielęgnacja. To z tych powodów na jednych plantacjach istotnie zmalała liczba gatunków...

Tabela 3. Plon ziarna 10 najlepszych odmian wczesnych kukurydzy w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc. wzorca

1

KWS Salamandra

109

2

RGT Bernaxx

106

3

Amaroc CCA

104

4

Amavit

103

5

ES Yakari

103

6

Pumori

103

7

Florino

102

8

MAS 11K

102

9

Selista

101

10

RGT Alyxx

100

Źródło: COBORU 2020.

Wśród 10 odmian wczesnych kukurydzy wytwarzających najsuchsze ziarno znalazła się jedna polska odmiana SM Vistula (tabela 4). Odmiany Anovi CS, Farmplus i SY Calo pochodzą z CCA. Różnice w wilgotności ziarna 10 najlepszych pod tym względem odmian wczesnych kukurydzy stanowiły 2,1 p.p. Najsuchszym ziarnem odznaczała się odmiana Anovi CS.

kukurydza, Izba Zbożowo-Paszowa, zbiory kukurydzy, eksport zbóż

Kukurydza wymaga dosuszania

W kraju trwają jeszcze zbiory kukurydzy. Ich zaawansowanie jest mocno zróżnicowane regionalnie. Największym problemem jest wilgotność ziarna, która często wynosi nawet powyżej 35 proc. i wymaga dosuszenia - informuje Izba...

Tabela 4. Dziesięć odmian wczesnych kukurydzy wytwarzających ziarno o najmniejszej wilgotności w badaniach PDO w 2020 roku

Lp.

Odmiana

proc.

1

Anovi CS CCA

27,3

2

MAS 15P

27,5

3

Selista

27,6

4

ES Yakari

28,3

5

Farmplus CCA

29,0

6

Amavit

29,1

7

Pumori

29,1

8

SY Calo CCA

29,1

9

SM Vistula

29,3

10

MAS 11K

29,4

Źródło: COBORU 2020.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij