Niskie ceny skupu kukurydzy. Pomocy z "góry" nie będzie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-12-2022,8:05 Aktualizacja: 02-12-2022,8:07
A A A

Rolnicy z Podlasia, zwracając uwagę na niskie ceny skupu kukurydzy, domagali się interwencji państwa, a konkretnie należącej do niego spółki Elewarr. Resort rolnictwa, zasłaniając się prawem unijnym, to wykluczył.

W sprawie podniesienia stawek kukurydzy przez Elewarr sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim wystąpił samorząd rolniczy. Zwracał uwagę, że cena skupu na Podlasiu była niższa nawet o ok. 200 zł za tonę w porównaniu do innych regionów kraju.

rolnicy nie dostali pieniędzy za kukurydzę, Pomorze, uprawa kukurydzy, handel ziarnem

Rolnicy nie dostali zapłaty za kukurydzę. Firma: nie możemy teraz ich spłacić

Gospodarze z Pomorza nie otrzymali zapłaty za kukurydzę, mimo że terminy dawno minęły. Firma, która odebrała od nich ziarno poinformowała, że czeka na decyzję sądu w sprawie planu restrukturyzacji. Sprawę poszkodowanych rolników...

Wnioskodawcy podkreślili jednocześnie, że spółka Elewarr jest w 100 proc. państwowa (wchodzi w skład Krajowej Grupy Spożywczej), a celem jej powstania było ustabilizowanie rynku zbóż i kukurydzy oraz zabezpieczenie powierzchni magazynowej pod ewentualne interwencje rynkowe.

"Rynek zbóż w Polsce jest ściśle powiązany z europejskim i światowym, a ceny w kraju podążają za trendami na świecie. Na ceny zbóż wpływają m.in. relacje pomiędzy podażą a popytem, kursy walut, stawki nośników energii oraz wymiana handlowa pomiędzy poszczególnymi krajami. Rynek zbóż, zarówno w Polsce i Unii Europejskiej, podlega zasadom wolnorynkowym" - podkreślił na wstępie odpowiedzi Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa.

Jak wyliczył, w drugim tygodniu listopada, zgodnie z danymi ze Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, średnia cena zakupu kukurydzy paszowej w Polsce wyniosła 1417 zł/t i była 0,8 proc. niższa w skali tygodnia, ale o 26,3 proc. wyższa niż przed wybuchem wojny na Ukrainie i 33 proc. powyżej sprzed roku. Cena "mokrej" kukurydzy paszowej średnio wyniosła 915 zł/t (+3,9 proc. m/m i +40 proc. r/r).

słoma kukurydzy

Cenna słoma kukurydzy

Po zbiorze kukurydzy na polu pozostaje olbrzymia masa słomy, która jest cennym źródłem materii organicznej zawierającym znaczne ilości makro- i mikroelementów. Istotne jest to, że słoma kukurydzy rozkłada się szybciej niż słoma...

"Jednocześnie średnia cena zakupu kukurydzy suchej w województwie podlaskim była o 4 proc. niższa od średniej w Polsce, natomiast ‘mokrej’ - o ok. 6 proc. niższa od średniej krajowej, ale wyższa niż np. w województwie mazowieckim. Należy zwrócić uwagę, że we wschodnich województwach stawki ziarna zbóż są najczęściej nieznacznie niższe w porównaniu do pozostałej części Polski. Wynika to ze struktury rynku zbóż i większej odległości od portów oraz granicy z Niemcami, gdzie wywozi się najwięcej zbóż" - przekonywał wiceminister Kowalski.

Przekazał ponadto informacje uzyskane ze spółki Elewarr, z których wynika, że cena skupu kukurydzy "mokrej" dostarczanej do elewatorów firmy była ostatnio w przedziale 790 do 940 zł/t w zależności od regionu kraju.

Najwyższe stawki, ponad 900 zł/t, są oferowane przez podmioty skupowe na obszarze funkcjonowania Oddziału Gądki (zachodnia Polska) i podyktowane są trudnościami w pozyskaniu surowca z uwagi na niskie plony kukurydzy w tym regionie ze względu na suszę. W pozostałych elewatorach ceny mieściły się w przedziale 800-860 zł/t. Stawki kukurydzy "mokrej" w Bielsku Podlaskim wahają się od 820 zł/t do 860 zł/t.

zbiory kukurydzy, plonowanie kukurydzy, Izba Zbożowo-Paszowa, cena kukurydzy

Plony kukurydzy niższe niż przed rokiem

Zbiory kukurydzy najbardziej zaawansowane są na zachodzie, a najmniej na południowym wschodzie kraju. Plony są bardzo zróżnicowane regionalnie i z doniesień terenowych wynika, że są niższe niż przed rokiem - podała Izba Zbożowo-Paszowa....

"Stosowane ceny nie odbiegają od średnich płaconych przez inne firmy skupowe, znajdujące się w okolicy elewatora spółki w Bielsku Podlaskim. Należy zaznaczyć, że kukurydzę mokrą należy wysuszyć. Według informacji Elewarru, koszty suszenia (ceny gazu) oraz ubytki wagi z tytułu suszenia wynoszą od 350 do 400 zł/t, natomiast ceny kukurydzy suchej o parametrach eksportowych w polskich portach z dostawą wynoszą średnio ok. 1400 zł/t" - dodał wiceszef resortu rolnictwa.

Kowalski przypomniał też, że przepisy Wspólnej Polityki Rolnej zobowiązują państwa UE do respektowania jednolitych zasad wspólnej organizacji rynków rolnych i nie przyznają uprawnień do podejmowania na szczeblu krajowym samodzielnych decyzji o zastosowaniu mechanizmów interwencyjnych wpływających m.in. na poprawę cen skupu, np. poprzez wprowadzenie skupu interwencyjnego.

"Groziłoby to zakłóceniem konkurencji wewnątrz UE. Rynki poszczególnych produktów rolnych regulowane są rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20131. Obowiązuje we wszystkich państwach UE" - podsumował wiceminister.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu