Najlepiej plonujące odmiany średnio późne kukurydzy na ziarno w 2019 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
04-12-2019,5:55 Aktualizacja: 04-12-2019,6:01
A A A

Najlepsze odmiany średnio późne kukurydzy oceniane w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dały prawie 114 dt ziarna z 1 ha.

Przeciętny plon ziarna liczony dla wilgotności 14 proc. dla odmian średnio późnych wyniósł w 2019 r. 111,7 dt/ha, gdy w 2018 r. było to 121,9 dt/ha, w 2017 r. 118,5 dt/ha, zaś w 2016 r. 131,9 dt/ha.

Wilgotność ziarna dla wzorca wyniosła 25,1 proc., gdy w 2018 r. było to 19,1 proc., w 2017 r. 29,8 proc., a w 2016 r. 25,4 proc.

kolby kukurydzy, pole, kukurydza, niebo

Najlepiej plonujące odmiany średnio wczesne kukurydzy na ziarno w 2019 roku

Plon ziarna najlepszej odmiany średnio wczesnej kukurydzy w doświadczeniach PDO w 2019 roku wyniósł 119,6 dt/ha i był o 16,6 dt/ha większy niż plonującej najniżej.   Średni plon ziarna dla wszystkich badanych odmian średnio wczesnych...

Najlepsza odmiana plonowała o 4 proc. wzorca (4,5 dt/ha) lepiej od najsłabszej (tabela 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonu ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2019 roku

Odmiany

Proc. wzorca

Wzorzec, dt/ha

111,7

Najlepsza

102

Najgorsza

98

Różnica

4

Źródło: COBORU 2019.

Odmiany biorące udział w doświadczeniach odznaczały się dość niedużym zróżnicowaniem wilgotności ziarna, które dochodziło do 5 proc. wzorca (1,3 pp.) (tabela 2).

Tabela 2. Zróżnicowanie wilgotności ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2019 roku

Odmiany

Proc. wzorca

Wzorzec, proc.

25,1

Najlepsza

96

Najgorsza

101

Różnica

5

Źródło: COBORU 2019.

W 2019 r. w badaniach PDO uczestniczyło 6 odmian średnio późnych kukurydzy uprawianych na ziarno (tabela 3). Wszystkie pochodziły z zagranicznych hodowli. Odmiany DKC3969 i Chamberi CS nie są wpisane do Krajowego Rejestru i pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA). Zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych.

kukurydza, rośliny, kolby, liście

Najlepiej plonujące odmiany wczesne kukurydzy na ziarno w 2019 roku

Przeciętny plon ziarna odmian wczesnych kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w 2019 roku wyniósł niecałe 107 dt/ha i był najmniejszy w...

Tabela 3. Plon ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2019 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

DKC3969 CCA

102

2

ES Faraday

102

3

Hardware

100

4

RGT Himalayaxx

99

5

Talentro

99

6

Chamberi CS CCA

98

Źródło: COBORU 2019.

Odmianą wytwarzającą najsuchsze ziarno była odmiana Chamberi CS (tabela 4). Ziarno tej odmiany zawierało 24,1 proc. wody.

Tabela 4. Wilgotność ziarna odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach PDO w 2019 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Chamberi CS CCA

96

2

DKC3969 CCA

97

3

Talentro

99

4

ES Faraday

101

5

Hardware

101

6

RGT Himalayaxx

106

Źródło: COBORU 2019.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj