Kukurydza na kiszonkę: wyniki PDO 2019

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: mgr inż. Karolina Piecuch COBORU w Słupi Wielkiej | redakcja@agropolska.pl
01-04-2020,8:10 Aktualizacja: 01-04-2020,8:34
A A A
Zakup materiału siewnego nie może być przypadkowy. Każdego roku na rynek trafia wiele nowych odmian kukurydzy. Są to odmiany wpisane do Krajowego rejestru, czyli przetestowane w warunkach Polski. Oprócz nich przedsiębiorcy rolni mają do wyboru wiele odmian pochodzących ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Znaczna ilość sprowadzanych odmian, przechodzi w naszych warunkach badania fragmentaryczne lub nie przechodzi ich wcale, dlatego przy zakupie należy zachować dużą ostrożność!
 
Dobre odmiany ziarnowe, z racji korzystnej struktury plonu (dużego udziału kolb w plonie ogólnym), są z reguły bardziej predestynowane do wszechstronnego użytkowania. Natomiast odmiany zadeklarowane jako kiszonkowe, przeważnie są mniej odpowiednie do uprawy na ziarno. Jako dobre odmiany z przeznaczeniem na kiszonkę powinno się wybierać te, które charakteryzują się odpowiednim plonem świeżej masy, dużym plonem ogólnym suchej masy z dużym udziałem kolb i wysokiej koncentracji energii. 
 
PDO kukurydza, odmiany kukurydzy ziarnowej, plonowanie kukurydzy, COBORU, wyniki PDO, choroby fuzaryjne, flint, dent

Jak plonowała kukurydza ziarnowa w PDO w 2019 roku?

Wybór odmiany kukurydzy do uprawy jest zadaniem wymagającym głębszej analizy. Jedną z ważniejszych cech, którą bierze się pod uwagę jest stabilność plonowania, a więc odmiana powinna osiągać zadowalające plony nawet w niesprzyjających...
Odmiany takie powinny także posiadać wczesność odpowiednią do zamierzonego terminu zbioru. W środkowej części kraju, przy przeciętnym przebiegu pogody dojrzałość kiszonkową odmiany wczesne uzyskują już na początku września, a nawet na  końcu sierpnia, a odmiany późniejsze, bardziej plenne, pod koniec września. 
 
Istotna jest także wysoka strawność wegetatywnych części roślin. Masa łodyg i liści o wyższej strawności jest efektywniej wykorzystywana przez bydło. Ponadto uniwersalnymi kryteriami doboru do uprawy jest reakcja na chłody i niekorzystne zjawiska początkowej fazy wzrostu. Newralgiczny dla kukurydzy jest okres kiełkowania, wschodów i początku wegetacji. Ważna jest też podatność na choroby oraz reakcja odmian na szkodniki. 
 
PDO źródłem informacji 
 
Poznanie aktualnej wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych jest możliwe dzięki doświadczeniom prowadzonym w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Przed wyborem odmiany do uprawy na kiszonkę, zwłaszcza jeśli ma to miejsce na plantacjach wielkoobszarowych w gospodarstwach produkujących mleko, gdzie zły wybór może mieć poważne konsekwencje, warto prześledzić wyniki tych badań. 
 
kukurydza GMO, kukurydza MON 810, wykaz odmian kukurydzy zakazanych w UE, MRiRW

Kukurydza GMO. Kolejne 10 odmian na liście ministerstwa rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało aktualizację załącznika rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810. Projekt zmian opublikowano w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji...
Z ich pomocą można dokładnie przeanalizować zachowanie się odmian w kolejnych sezonach wegetacyjnych, w różnych rejonach uprawy, a także porównać między sobą odmiany wysiewane w danym roku. 
 
Ocenę przydatności kukurydzy na kiszonkę prowadzi się w trzech seriach. Pojedynczą serię stanowi grupa wczesności (wczesna, średniowczesna, średniopóźna). Zestaw odmian do badań ustalany jest wiosną każdego roku w wyniku uzgodnień pomiędzy Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy (PZPK), właścicielami odmian i COBORU.
 
Badaniom podlegają odmiany wpisane do Krajowego rejestru oraz te z katalogu unijnego (CCA), które dały bardzo dobre wyniki w prowadzonych wcześniej doświadczeniach rozpoznawczych. W 2019 r. we współpracy z PZPK założono 22 takie doświadczenia z 25 odmianami kiszonkowymi (4 odmiany z grupy wczesnej, 14 odmian z grupy średniowczesnej i 7 odmian ze średniopóźnej.
 
Kwietniowy przebieg pogody umożliwił terminowe siewy doświadczeń z kukurydzą (średnio w trzeciej dekadzie kwietnia). Cały przebieg wegetacji sprawił, iż plonowanie w poszczególnych częściach Polski było bardzo zróżnicowane z uwagi na wysokie temperatury i brak opadów panujące na znacznym obszarze kraju.
 
nawożenie kukurydzy, obsada roślin kukurydzy, krzewienie kukurydzy, Katedra Agronomii UP w Poznaniu

Nawożenie kukurydzy stymuluje obsadę roślin i krzewienie

O powodzeniu w uprawie kukurydzy znacząco decyduje obsada roślin. Nawet najlepsza odmiana, przy nieodpowiednim zagęszczeniu nie ujawni w pełni swoich możliwości plonotwórczych. Według aktualnych zaleceń, w uprawie na ziarno, obsada kukurydzy...
Odczuwalne było to zwłaszcza w newralgicznych dla rozwoju kukurydzy okresach wiechowania i zawiązywania kolb. Spowodowało to, że na wielu plantacjach kolby nie były w pełni zaziarnione lub ich całkowicie brakowało. Przebieg pogody sprawił, iż kukurydza dość szybko osiągnęła dojrzałość. Zbiór wszystkich grup wczesności nastąpił średnio o 2 tygodnie wcześniej niż w 2017 r., a tydzień później niż w 2018 r.
 
Najważniejszy jest plon
 
W doświadczeniach na kiszonkę plon ogólny świeżej masy w grupie wczesnej wyniósł 482 dt z ha i był o 92 dt z ha mniejszy od plonów z 2018 r., a plon ogólny suchej masy w tej grupie wyniósł 167 dt z ha i był niższy od plonu z roku 2018 o 34 dt z ha. Plon ogólny świeżej masy w grupie średniowczesnej wyniósł 522 dt z ha (spadek o 51 dt z ha w porównaniu z 2018 r.), a plon ogólny suchej masy był niższy od plonu z roku 2018 o 22 dt/ha i wyniósł 180 dt z ha.
 
Grupa późna osiągnęła plon świeżej masy na poziomie 532 dt/ha (niższy od ubiegłego roku o 42 dt/ha), a plon suchej masy 180 dt z ha (niższy od plonu z 2018 r. o 27 dt/ha). W związku z przebiegiem pogody, średnia zwartość suchej masy była nieco niższa niż w 2018 r. i wyniosła 34,8 proc. dla grupy wczesnej, 34,7 proc. dla grupy średniowczesnej i 34,0 proc. dla średniopóźnej.
 
Wyniki odmian wpisanych do Krajowego rejestru i niektórych z katalogu unijnego (CCA*), uczestniczących w doświadczeniach, zamieszczono w tabeli wg malejącego plonu ogólnego suchej masy.
 

Tabela 1. Wyniki doświadczeń PDO z odmianami kukurydzy na kiszonkę (2019 r.)

Lp.

Odmiany

Firma nasienna

Plon ogólny świeżej masy

Plon suchej masy

ogólny

Zawartość suchej masy

% wzorca

%

GRUPA WCZESNA

 

 

 

Wzorzec, dt z ha, %

482

167,1

34,8

1

Astardo

Saatbau Linz

100

100

-0,3

2

KWS Salamandra

KWS

96

100

1,4

3

Ligato

Saatbau Linz

101

100

-0,4

4

RGT Oxxford

RAGT

102

100

-0,8

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

 

 

 

Wzorzec, dt z ha, %

522

179,8

34,7

5

ES Skywalker*

Euralis

104

106

0,7

6

ES Bond

Euralis

102

105

0,6

7

Brigado

Saatbau Linz

112

102

-2,8

8

Farmagic*

Farm Saat

97

102

1,6

9

ES Joker

Euralis

103

101

-0,9

10

Farmplus*

Farm Saat

98]

101

1,0

11

Farmfire*

Farm Saat

100

100

0,0

12

SM Boryna

HR Smolice

107

100

-2,4

13

Chicago

Saatbau Linz

98

100

0,7

14

Bilizi

Syngenta

97

98

0,3

15

Agro Janus

KWS

92

98

1,9

16

SY Kardona

Syngenta

98

98

0,1

17

SM Podole

HR Smolice

102

96

-1,9

18

MAS 20S

Maisadour

91

93

0,9

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

 

 

 

Wzorzec, dt z ha, %

532

179,1

34,0

19

P0725*

Pioneer

117

105

-3,6

20

SM Piast

HR Smolice

109

104

-1,5

21

Hardware

Freiherr von Moreau

97

101

1,2

22

Dublino

Saatbau Linz

92

98

1,8

23

Codizouk

Caussade Semences

95

98

0,8

24

Walterinio KWS

KWS

93

97

1,6

25

MAS 28A*

Maisadour

97

97

-0,2

Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach

Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1-4, średniowczesnej Lp.5-18, średniopóźnej Lp. 19-25

 
  •   Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 2-2020 - ZAPRENUMERUJ
 
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!