Jak plonowała kukurydza ziarnowa w PDO w 2019 roku?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: mgr inż. Karolina Piecuch COBORU w Słupi Wielkiej | redakcja@agropolska.pl
12-02-2020,10:30 Aktualizacja: 12-02-2020,11:26
A A A
Wybór odmiany kukurydzy do uprawy jest zadaniem wymagającym głębszej analizy. Jedną z ważniejszych cech, którą bierze się pod uwagę jest stabilność plonowania, a więc odmiana powinna osiągać zadowalające plony nawet w niesprzyjających latach. Na jakie cechy odmian należy zwrócić uwagę, żeby wybrać tę optymalną?
 
Dobra odmiana kukurydzy ziarnowej powinna charakteryzować się możliwością rozwoju w niższych temperaturach, czyli odpowiednią wczesnością, dojrzewaniem i dosychaniem ziarna w polu przy utrzymujących się zielonych liściach („stay green”) przed planowanym terminem zbioru. 
 
kukurydza GMO, kukurydza MON 810, wykaz odmian kukurydzy zakazanych w UE, MRiRW

Kukurydza GMO. Kolejne 10 odmian na liście ministerstwa rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało aktualizację załącznika rozporządzenia w sprawie zakazu stosowania genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810. Projekt zmian opublikowano w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji...
Pożądany jest generatywny typ roślin (niezbyt wysokie łodygi bez skłonności do krzewienia), o małej podatności na szkodniki i choroby (zwłaszcza na omacnicę prosowiankę i choroby fuzaryjne). Istotna jest też duża odporność na wyleganie. 
 
Flint czy dent?
 
W przypadku uprawy kukurydzy dla przemysłu młynarskiego, ziarno powinno być typu szklistego (flint), podczas przerobu kruszyć się na małe fragmenty, a dla produkcji skrobi i do fermentacji typu mączystego, w większości zębokształtne (dent). W ostatnich latach bardzo ważną cechą kukurydzy uprawianej na ziarno jest możliwie mała podatność na warunki stresowe, zwłaszcza niedobory wody. Ważna jest też reakcja roślin na chłody i niekorzystne zjawiska początkowej fazy wzrostu. Newralgiczne dla kukurydzy są: okres kiełkowania, wschodów i początku wegetacji. 
 
Podatność na choroby i szkodniki
 
Warto zwrócić również uwagę na podatność odmian na choroby i szkodniki. Przy uprawie na ziarno najważniejszą chorobą pochodzenia grzybowego jest fuzaryjna zgorzel łodyg powodująca wyleganie dojrzewających roślin. Stopień podatności odmian na fuzariozy jest warunkowany genetycznie i warto to uwzględnić przy przewidywanym opóźnieniu zbioru kukurydzy, tym bardziej, że opanowanie kolb przez grzyby z rodzaju Fusarium jest przeważnie równoznaczne ze zwiększoną ilością mikotoksyn w paszy. 
 
Występowanie innych chorób bardziej jest związane z warunkami wegetacji w danym roku. Różnice wrażliwości odmian na szkodniki wynikają głównie z różnic morfologicznych (omszenie liści, twardość tkanek roślin). 
 
nawożenie kukurydzy azotem, forma nawozu azotowego, zdrowotność kukurydzy, fusarium, głownia guzowata

Zdrowotność kukurydzy zależy od rodzaju nawozu azotowego

Rośliny uprawne przez cały okres wegetacji są narażone na atak patogenów. Ich wrażliwość jest różna i zależy nie tylko od genetyki, ale także od stanu odżywienia. Ten obszar nauki wymaga intensywnych badań zarówno podstawowych,...
Skorzystaj z wyników PDO
 
Wybierając odmianę do uprawy warto wziąć pod uwagę wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Wyniki PDO dają odpowiedzi na pytania dotyczące przede wszystkim plonowania. Odmiany sprawdzone i zarejestrowane w naszych warunkach klimatycznych dają większą gwarancję powodzenia uprawy. 
 
Doświadczenia PDO zlokalizowane są w różnych warunkach siedliskowych na terenie Polski. Podobnie jak odmiany zarejestrowane w Polsce, traktowane są odmiany z rejestrów krajów UE, tj. odmiany z katalogu wspólnotowego - CCA. Warunkiem włączenia odmian z CCA do całej sieci doświadczeń PDO są ich pozytywne wyniki we wcześniejszych dwuletnich badaniach rozpoznawczych prowadzonych w kilku miejscowościach. 
 
Charakterystyki odmian niesprawdzonych w Polsce podawane przez dystrybutorów odmian zwykle nie uwzględniają naszych warunków środowiskowych, np. częstych wiosennych przymrozków, niedoborów wody w okresie wegetacji czy występowania patogenów. Dlatego zakup i wysiew takich odmian jest obarczony dużym ryzykiem. Podobnie jak dużym ryzykiem jest zakup nasion niekwalifikowanych, pochodzących z niewiadomego czy niewiarygodnego źródła.
 
kukurydza, szkodniki kukurydzy, choroby kukurydzy, podsumowanie sezonu, omacnica prosowianka, stonka kukurydziana

Co dokuczało kukurydzy w 2019 roku? Podsumowanie sezonu

Miniony sezon był dla kukurydzy bardzo trudny z uwagi na suszę, która dała się we znaki w szczególności plantatorom w środkowej i północnej części kraju. Miała istotny wpływ zarówno na kondycję roślin, jak również...
Jak prowadzono doświadczenia?
 
Lokalizacja doświadczeń z kukurydzą na ziarno była dobierana według następującego klucza: większe zagęszczenie doświadczeń z odmianami wczesnymi było w rejonach północnych, a z odmianami średniopóźnymi i późnymi w rejonach południowych. 
 
Środek kraju to większa liczba doświadczeń średniowczesnych. W 2019 r. we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy (PZPK) założono doświadczenia w 28 lokalizacjach, z 43 odmianami ziarnowymi z Krajowego rejestru i 8 z CCA. Grupę wczesną stanowiły 22 doświadczenia (badanych było 18 odmian z Krajowego rejestru (KR) i 4 z CCA), średniowczesną 23 doświadczenia (21 odmian z KR i 2 z CCA) i średniopóźną 23 doświadczenia (4 odmiany z KR i 2 z CCA). 
 
Nie wymienia się tu tzw. doświadczeń rozpoznawczych z licznymi odmianami figurującymi jedynie w katalogu unijnym, które nie są wpisane do Krajowego rejestru, ale mogą być przedmiotem handlu na polskim rynku. 
 
Przy podziale odmian na grupy wczesności kierowano się wynikami badań z poprzednich lat. Zbiory prowadzono po osiągnięciu dojrzałości technologicznej. Zróżnicowanie terminów zbioru jest powodem niewielkich różnic w zawartości suchej masy u odmian poszczególnych grup (odmiany późniejsze pozostając dłużej w polu, mają więcej czasu na dojrzewanie). Ten aspekt należy wziąć pod uwagę przy analizowaniu wyników. 
 
Mesurol 500 FS, zaprawianie nasion kukurydzy, metiokarb, wycofanie metiokarbu,

Nasiona kukurydzy bez metiokarbu

Najpóźniej do 3 stycznia 2020 r.  państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą wycofać zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające metiokarb.    Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1606 z 27 września...
Daty zbioru kukurydzy były o około 1,5 tygodnia późniejsze w porównaniu do wyjątkowego pod tym względem 2018r. Średnia data zbioru grupy wczesnej to 6 października, średniowczesnej 13 października i średniopóźnej 17 października. 
 
Sezon wegetacyjny w 2019 r. był dość trudny dla wzrostu i rozwoju kukurydzy. W czasie najbardziej newralgicznym dla roślin, czyli w okresie kwitnienia i zawiązywania kolb panowały wysokie temperatury i występował deficyt opadów. Znamiona pojawiały się nierównomiernie w czasie, co skutkowało niepełnym zaziarnieniem kolb. Najlepsze warunki pogodowe panowały w lokalizacjach doświadczeń na północnym wschodzie.
 
Tegoroczne plony kukurydzy ziarnowej były niższe niż w 2018 r. Średni plon ziarna w grupie wczesnej wyniósł 106,9 dt z ha i był o 8,9 dt z ha niższy. Wilgotność ziarna wyniosła 24,7% Plon ziarna w grupie średniowczesnej wyniósł 110,7 dt z ha i był niższy o 9,3 dt z ha w porównaniu do 2018 r. Średnia wilgotność ziarna wyniosła 24,3%. Średni plon ziarna odmian średniopóźnych wyniósł 111,7 dt z ha przy wilgotności 25,1%. 
 
Wyniki odmian wpisanych do Krajowego rejestru i niektórych z katalogu unijnego (CCA), uczestniczących w doświadczeniach, zamieszczono w tabeli wg. malejącego plonu ziarna.

 

Tabela 1. Wyniki doświadczeń PDO z odmianami kukurydzy na ziarno (2019 r.)

Lp.

Odmiana

Firma nasienna

Plon ziarna przy 14% wilgotności

Wilgotność

ziarna

% wzorca

1

2

3

4

GRUPA WCZESNA

 

Wzorzec, dt z ha, %

106,9

24,7

1

ES Yakari

Euralis

105

-0,9

2

Amavit

KWS

105

-0,6

3

RGT Multiplexx *

RAGT

103

0,6

4

KWS Salamandra

KWS

103

0,1

5

RGT Metropolixx

RAGT

103

0,7

6

MAS 11K

Maisadour

102

-0,6

7

SM Pomerania

HR Smolice

102

-1,0

8

KWS Kampinos

KWS

101

0,4

9

Obbelisc

KWS

101

-0,9

10

Farmplus*

Farm Saat

101

-0,3

11

RGT Irenoxx

RAGT

101

2,2

12

Agro Fides

Agro Mais (KWS)

101

-0,5

13

KWS Krogulec

KWS

101

-0,5

14

Ligato

Saatabu Linz

100

1,7

15

Rianni CS*

Caussade

100

-0,3

16

DKC3050*

Monsanto

98

-0,2

17

KWS Stefano

KWS

98

0,0

18

RGT Chromixx

RAGT

98

1,4

19

RGT Colectixx

RAGT

98

0,7

20

Keops

KWS

94

-0,5

21

MAS 15P

Maisadour

92

-1,5

22

Astardo

Saatabu Linz

91

-0,1

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

 

Wzorzec, dt z ha, %

110,7

24,3

23

Plantus

BayWa Agro (Farm Saat)

108

1,9

24

Kidemos

KWS

106

0,2

25

ES Inventive

Euralis

104

-0,8

26

P8329

Pioneer

103

-0,5

27

SY Pandoras

Syngenta

103

0,0

28

SY Glorius

Syngenta

102

0,7

29

Casandro

Saatabu Linz

102

-0,9

30

Milosz

BayWa Agro (Farm Saat)

101

0,5

31

Farmezzo

Farm Saat

101

0,5

32

3233

ES Perspective

Euralis

100

-1,9

33

Farmagic*

Farm Saat

100

-0,7

34

Henley

Limagrain

100

-0,8

35

Agro Janus

Agro Mais (KWS)

100

-0,4

36

Farmfire*

Farm Saat

100

1,1

37

LG31250

Limagrain

100

0,5

38

Janero

Syngenta

99

-0,5

39

ES Hemingway

Euralis

99

0,2

40

Vitalico

KWS

99

0,3

41

Brigado

Saatabu Linz

98

1,5

42

Chicago

Saatabu Linz

96

-0,7

43

Sativo

Saatabu Linz

94

0,8

44

Norico

Saatabu Linz

93

-1,0

45

Perrero

Saatabu Linz

93

0,0

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

 

Wzorzec, dt z ha, %

111,7

25,1

46

DKC3969*

Monsanto

102

-0,8

47

ES Faraday

Euralis

102

0,3

48

Hardware

IGP Polska

100

0,2

49

RGT Himalayaxx

RAGT

99

1,6

50

Talentro

Saatabu Linz

99

-0,3

51

Chamberi CS*

Caussade

98

-0,9

Kol. 1: Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach

Kol. 4, 5: Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1-22, średniowczesnej Lp.23-45, średniopóźnej Lp. 46-51

 
  •    Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 1-2019 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!