Wprowadzone przepisy utrudniają prowadzenie biogazowni rolniczych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
12-09-2019,10:00 Aktualizacja: 12-09-2019,9:39
A A A
Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej (KZP-PTCH) zwracał się z prośbą o interpretację przepisów dotyczących zmian pozwoleń zintegrowanych. Ich zdaniem wprowadzenie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach, powoduje szereg utrudnień dla prowadzących biogazownie rolnicze.
 
KZP-PTCH 6 czerwca 2018 r. wystosował pismo z prośbą o interpretację przepisów dotyczących kwestii zmian pozwoleń zintegrowanych dla podmiotów prowadzących chów i hodowlę trzody chlewnej wynikających z wprowadzenia Konkluzji BAT dla branży. 
 
tuczniki, cena, Niemcy, trzoda chlewna, Dania

Niewielkie wahania cen tuczników w UE

W wielu krajach Unii Europejskiej zwiększona podaż żywca wieprzowego została zrównoważona przez wzrost popytu na surowiec. Efektem tego jest stabilna cena tuczników w większości państw unijnych.   Okres powakacyjny tradycyjnie...
Niektóre organy właściwe do zmiany pozwolenia zintegrowanego uważają, że wytwarzana na fermie gnojowica lub obornik, powinny być kwalifikowane jako odpad jeżeli zostaną one skierowane do biogazowni rolniczej.
 
Jako podstawę prawną takiej kwalifikacji organy podawały art. 2 pkt. 9 ustawy o odpadach. Twierdzą oni, że gnojowica i obornik wytwarzany na fermie powinien być zakwalifikowany jako odpad o kodzie odchody zwierzęce 02 01 06. 
 
Takie podejście zdaniem hodowców trzody chlewnej było niezgodne z wyłączeniem odchodów zwierzęcych zawartym w art. 2 pkt. 6 litera a. Według prowadzących instalacje do chowu i hodowli trzody gnojowica, obornik stanowią biomasę wykorzystywaną w rolnictwie do produkcji energii.
 
Temat interpretacji tego przepisu wrócił i jest związany z wprowadzeniem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 z późn. zm.).
 
Wiąże się to z koniecznością zmian wszystkich pozwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów w kontekście ich dostosowania do nowych wymogów prawa. 
 
APŻ, De Heus, trzoda chlewna, żywienie

O zasadach płynnego żywienia dyskutowano w Toruniu

Zasady płynnego żywienia trzody chlewnej w stadzie podstawowym oraz w praktyce. To wiodące tematy ósmej edycji Akademii Płynnego Żywienia.    Hodowcy i producenci trzody chlewnej spotkali się 9 września w Toruniu na ósmej...
W związku z tymi zmianami zgodnie z art. 41 a ust. 1 zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ). 
 
Zmiany, które weszły w życie w dniu 5 września 2018 r. spowodowały, że biogazownie rolnicze posiadające pozwolenia na przetwarzanie odpadów, zostały zobowiązane do zmiany posiadanych pozwoleń oraz zostały poddane kontroli WIOŚ. 
 
Ponieważ dotychczas biogazownie nie były poddawane kontrolom WIOŚ, branża jest organom kontrolnym mało znana. 
 
Biogazownie rolnicze działają na styku prawa UE, w szczególności rozporządzenia 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie WE nr 1774/2002.
 
Ponieważ przepisy rozporządzenia podstawowego dla biogazowni 1069/2009 dotyczą przepisów weterynaryjnych są mało znane i nierozumiane.
 
W wielu przypadkach w ramach kontroli WIOŚ wykazywane są naruszenia w postaci braku posiadania pozwolenia na przetwarzanie odpadu o kodzie odchody zwierzęce 02 01 06, mimo, że prowadzący instalację przyjmują gnojowicę i obornik jako produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego zgodnie z art. 2 pkt. 6 litera a w oparciu o dokument handlowy i zgodnie z rozporządzeniem 1069/2019.
 
Kontrolerzy zarzucają również właścicielom, że ci nie prowadzą kart przekazania odpadów i nie posiadają kart ewidencji odpadu o kodzie odchody zwierzęce 02 01 06.
 
Powoduje to szereg utrudnień dla prowadzących biogazownie rolnicze. Nie mogą one skutecznie uzyskać zmian pozwoleń, muszą odwoływać się od zarządzeń pokontrolnych w celu dochodzenia swoich praw. 
 
  • Informacje dotyczące hodowli i produkcji trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ

 

 
Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA