Apelują do premiera o zwalczanie ASF

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Jowsa PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-12-2019,8:00 Aktualizacja: 24-12-2019,8:09
A A A

Radni sejmiku woj. wielkopolskiego zaapelowali do premiera o podjęcie działań w zakresie zwalczania ASF. Ich zdaniem ochrona stad trzody chlewnej przed chorobą w Wielkopolsce powinna stanowić priorytet w działaniach rządu.

Wielkopolscy radni wskazali m.in. na konieczność zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych na pokrycie ewentualnych strat w gospodarstw rolnych.

ASF, bioasekuracja, walka z wirusem, ogniska, trzoda chlewna, odstrzał dzików

Jak skutecznie walczyć z wirusem ASF?

Eksperci z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej (KZP-PTCH) apelują. ”Mamy zbyt wiele do zrobienia i zbyt mało czasu. Nie trwońmy go na jałowe dyskusje.”   Przedstawiciele KZP-PTCH ...

"Sejmik Województwa Wielkopolskiego ostrzega rząd przed wysokim ryzykiem wystąpienia, w przypadku pojawienia się ASF na terenie Wielkopolski, strat mienia o znacznych rozmiarach, upadku kilkudziesięciu tysięcy, obecnie silnych ekonomicznie gospodarstw rolnych oraz bankructwa polskich zakładów przetwórstwa mięsnego zaopatrzenia rolnictwa. Zmniejszą się także wpływy do budżetu państwa od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym sektorze" - podkreślono w uchwale.

Zdaniem radnych ochrona stad trzody chlewnej przed chorobą ASF na terenie województwa powinna stanowić priorytet w działaniach Rady Ministrów.

W uchwale podkreślono również, że radni sejmiku z niepokojem przyjmują informacje o zmniejszającej się liczbie lekarzy weterynarii w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Jak wskazali, wnoszą o "zwiększenie poziomu zatrudnienia inspektorów weterynarii w Wielkopolsce do poziomu gwarantującego sprawne wykonywanie obowiązków nałożonych na tą inspekcję".

"Sejmik Województwa Wielkopolskiego popiera także postulaty producentów trzody chlewnej kierowane do Premiera RP, aby koordynację działań w zakresie zwalczania i zapobiegania ASF zorganizować na poziomie ponadresortowym" - podkreślono.
 

  • Informacje dotyczące hodowli i produkcji trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2021

Hoduj z głową bydło:

-Zaburzenia rozrodu

-Na dobry start

-Inwestuje w kolejne roboty

-Monitoring kiszonek

-Krowy lubią czochradła

 

PRENUMERATA