Kraje te ograniczyły zużycie antybiotyków w produkcji zwierzęcej o 47%

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
04-01-2023,15:00 Aktualizacja: 04-01-2023,14:25
A A A
Zużycie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w 25 europejskich krajach w ciągu dziesięciu lat spadło niemal o połowę. Na niektórych głównych rynkach produkcji zwierzęcej odnotowano spadek o ponad 50%.
 
Według raportu Europejskiej Agencji Leków (EMA) w Unii Europejskiej i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii zużycie antybiotyków dla zwierząt w okresie od 2011 do 2021 r. spadło o 47%. 
 
Dane te pokazują, że świadomość rolników rośnie, a zarządzanie antybiotykami w sektorze zwierzęcym jest coraz bardziej przemyślane. 
 
Niemcy spożywają mniej mięsa, inflacja, wzrost cen mięsa, oszczędność, produkty premium

Kryzys dopadł Niemców. Spożywają oni mniej mięsa

W Niemczech 44% konsumentów uważa, że ich sytuacja finansowa w najbliższym czasie jeszcze bardziej się pogorszy. W efekcie ograniczają oni wydatki, co przekłada się na spadek konsumpcji mięsa.   Według badań Vion Consumer Monitor (VCM)...
Poszczególne kraje wdrażają nowoczesne systemy, które pomagają w nadzorowaniu zużycia środków przeciwdrobnoustorjowych. W 2019 r., jak podaje euromeatnews.com, Włochy wdrożyły cyfrowy system identyfikacji leków weterynaryjnych, w którym znajdują się rzeczywiste dane pozyskane z gospodarstw. 
 
Z kolei w Wielkiej Brytanii trwa ciągła praca nad poprawą odpowiedzialnego stosowania antybiotyków, co przekłada się na znaczne ograniczenia ich stosowania we wszystkich sektorach hodowli. 
 
Kluczem do sukcesu jest rozwój silnych relacji między producentami, lekarzami weterynarii i rządem, wyznaczanie celów przez przemysł, międzysektorowe uczenie się i dzielenie doświadczeniami. 
 
W Unii Europejskiej od 2018 do 2021 r., aż 27 państw członkowskich osiągnęło 18% redukcję zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Jest to około 1/3 celu, który zakłada 50% redukcję do 2030 r.
 
protst lekarzy weterynarii, Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

Komitet protestacyjny środowiska weterynaryjnego rozwiązany

Niewystarczające zainteresowanie ze strony lekarzy weterynarii wskazano jako przyczynę rozwiązania Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego (KPPW). Przedstawiciele zrzeszonych w Komitecie organizacji i związków zawodowych ze...
 
- Pozytywne wyniki odzwierciedlają wysiłki lekarzy weterynarii, rolników i przemysłu farmaceutycznego na rzecz ograniczenia stosowania antybiotyków w celu zapobiegania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Pokazuje również, że inicjatywy polityczne Unii Europejskiej i krajowe kampanie promujące rozważne stosowanie antybiotyków u zwierząt mają pozytywny wpływ – mówi Ivo Claassen, szef działu leków weterynaryjnych EMA.
 
Dla lepszego gromadzenia danych EMA we wrześniu 2009 r. uruchomiła projekt ESVAC (Europejski nadzór nad weterynaryjną konsumpcją środków przeciwdrobnoustrojowych). Poszczególne kraje mogą dobrowolnie uczestniczyć w tym projekcie. Umożliwia on sprawne przekazywanie, gromadzenie i analizowanie informacji na temat sprzedaży weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych.
 
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/6 zgłaszanie danych dotyczących sprzedaży i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt stanie się prawnym obowiązkiem państw członkowskich Unii Europejskiej już od 2023 r. 
 

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA