GIW informuje, że w paszach nie ma przekroczeń

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
06-10-2022,15:15 Aktualizacja: 06-10-2022,14:58
A A A

"Wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań nie wskazują przekroczeń obowiązujących norm. Dotyczy to zarówno próbek pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną doraźnie, jak również pochodzących z badań monitoringowych" czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Inspekcja Weterynaryjna informuje, że w zakładach objętych działaniami CBŚP do 5 października pobrała 352 próbki materiałów paszowych będących przedmiotem zainteresowania, a także próbki gotowych pasz zawierających w składzie te materiały.

Pobierane próbki są poddawane analizom w laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach oraz laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej, działających w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej.

KRD-IG, pasze dla zwierząt, hodowcy zwierząt, branża mięsna, drób, tłuszcze, natłuszczanie pasz, olej, oleje techniczne

KRD-IG: pasze i mięso są nieustannie badane

Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza wydała komunikat. Odnosi się w nim do doniesień związanych z paszami z dodatkiem sfałszowanych olejów technicznych zawierających komponenty do produkcji paliw. "W związku z działaniami...

Kierunki badań określono w oparciu o analizę ryzyka przeprowadzoną we współpracy z PIWet-PIB. Próbki są badane na dioksyny, PCB - polichlorowane bifenyle, metale ciężkie, pestycydy. Wyniki spływają do GIW sukcesywnie.

W ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz w bieżącym roku, pobierano do badania próby paszy pełnoporcjowej dla indyków IB4, która zawierała w swoim składzie tłuszcze pochodzące m.in. z zakładu będącego przedmiotem prowadzonego postępowania, do badań w kierunku dioksyn.

Uzyskany wynik badania wskazywał na brak przekroczeń w zakresie dioksyn i dioksynopodobnych PCB.

Z kolei w ramach badań monitoringowych żywności w roku 2021 przebadano łącznie 36 836 próbek.

W kierunku dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), niedioksynopodobnych PCB (ndl-PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) zbadano 163 próbki.

pasze, tłuszcz, natłuszczanie paszy, bezpieczeństwo pasz, Główny Inspektorat Weterynarii, główny lekarz weterynarii

GIW: w Polsce mamy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pasz

Główny lekarz weterynarii dokonał przeglądu i oceny wszystkich wyników dodatnich pasz realizowanych w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz od dnia 1.01.2020 roku. Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że każdego...

W ramach badań obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w tym pestycydów chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych w próbach pobranych z mięsa świń, bydła, koni, owiec, drobiu (kurczęta, indyki, kaczki, gęsi), ryb, królików, zwierząt łownych oraz mleka krowiego, jaj i miodu, przebadano 36 673 próbek.

Z pośród 36 673 próbek 676 przebadano w kierunku pestycydów chloroorganicznych i PCB, 213 próbek przebadanych w kierunku pestycydów fosforoorganicznych oraz 1332 próbek w kierunku metali ciężkich.

W badaniach tych nie stwierdzono wyników niezgodnych z kryteriami określonymi w badaniach urzędowych.

"Wartym podkreślenia jest, że ramach badań monitoringowych żywności przeprowadzonych w tym roku do 5 października br. także nie odnotowano wyników niezgodnych w zakresie kongenerów dioksyn i PCB, pestycydów chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych" czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) Sygnały brojlerów |Sygnały kur nieśnych |Sygnały indyków 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2022

Hoduj z głową świnie:

-Apelują do ministra

-Co na start tuczu?

-Będzie więcej ognisk ASF?

-Dezynfekcja na sucho

-Co się dzieje w branży?

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2022

Hoduj z głową bydło:

-Produkuj mleko A2

-Jakie buhaje A2A2?

-Separat na legowiskach

-Lizawki-niezbędny dodatek?

-Rozród stada jak w zegarku

 

PRENUMERATA