"Dobrostan zwierząt" będzie rozszerzony. Teraz owce, a potem...

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-01-2021,13:10 Aktualizacja: 18-01-2021,15:46
A A A

Prowadzone są prace nad rozszerzeniem tego działania - pisze Grzegorz Puda, minister rolnictwa o objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 "Dobrostanie zwierząt".

Odnosząc się do pytania parlamentarzystów o priorytety działania resortu rolnictwa w zakresie ochrony zwierząt na rok 2021, polityk podkreśla, że poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich jest jednym z ważnych kierunków prac urzędników.

dobrostan zwierząt, mleko, mięso, produkty zwierzęce, konsumenci, Koniec Epoki Klatkowej, koszty produkcji, eksport

Większy dobrostan to droższe produkty. Co na to konsumenci?

Etykietowanie produktów odzwierzęcych pod kątem dobrostanu było omawiane podczas ostatniego posiedzenia grupy roboczej "Zdrowie i dobrostan zwierząt" Copa-Cogeca. Zdaniem przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i...

Instrumentem finansowym wspierającym plany jest wprowadzone w ramach PROW 2014-2020 działania "Dobrostan zwierząt", którego celem jest podnoszenie standardów w zakresie warunków utrzymywania zwierząt hodowlanych.

"Zgodnie z jego założeniami, rolnikom udzielane jest wsparcie na realizację wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Cel podkreślany jest w dokumentach Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii ‘od pola do stołu’ na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego" - informuje Puda.

Jak podkreśla, dokumenty wskazują na pilną potrzebę zwiększenia dobrostanu zwierząt, który wpływa na poprawę ich zwierząt i jakość żywności, zmniejsza zapotrzebowanie na leki i może pomóc w zachowaniu różnorodności biologicznej.

Wsparcie w zakresie realizacji celów Zielonego Ładu, w tym podnoszenia standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, mają zapewnić działania i interwencje w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Szef resortu rolnictwa zapewnia ponadto, że planowane jest kontynuowanie działania "Dobrostan zwierząt" dotyczącego krów i świń oraz objęcie nim owiec (rozporządzenie jest już w fazie konsultacji społecznych).

"Prowadzone są także prace nad rozszerzeniem tego działania na konie, bydło opasowe i drób (kury nioski, brojlery i indyki). Wstępne założenia w tym zakresie znalazły się projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, który został przedstawiony do konsultacji społecznych. Dalsze prace nad tymi działaniami będą priorytetem prac ministerstwa w 2021 roku" - podsumowuje Grzegorz Puda.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2021

Hoduj z głową bydło:

-Zaburzenia rozrodu

-Na dobry start

-Inwestuje w kolejne roboty

-Monitoring kiszonek

-Krowy lubią czochradła

 

PRENUMERATA