Skarga na burmistrza, bo... kury sąsiada śmierdzą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-10-2021,9:55 Aktualizacja: 12-10-2021,10:07
A A A

Radni miejscy z Przasnysza (woj. mazowieckie) odrzucili skargę na burmistrza, któremu zarzucono niewyegzekwowanie zmiany lokalizacji kurnika na jednej z posesji.

W maju mieszkaniec miasta zwrócił się z wnioskiem do burmistrza Łukasza Chrostowskiego o przyczynienie się do wyeliminowania uciążliwości zapachowych, jakie powstają w związku z hodowlą kur na sąsiedniej działce.

grypa ptaków w polsce, hodowla gęsi, Biała Podlaska, Paweł Piotrowski

Gęsi zagazowane, ale odszkodowania nie będzie. Rolnikom zostały tylko długi

- To jest sytuacja bez wyjścia - załamuje ręce rolnik ze wsi pod Białą Podlaską (woj. lubelskie), w którego gospodarstwie zagazowano stado 1200 gęsi. Znalazł się przez to w kiepskiej sytuacji finansowej, a odszkodowania za ptaki decyzją...

W uzasadnieniu wskazał, że lokalizacja kurnika w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia oraz nieprzyjemne zapachy, które powstają w związku z chowem drobiu, przeszkadzają w pełnym korzystaniu z nieruchomości.

Żeby sprawę wyjaśnić, włodarz miasta zwrócił się do właścicieli posesji z kurnikiem. Ci poinformowali, że chów kur, który istnieje od 3 lat, jest prowadzony na własne potrzeby i jest zgodny z prawem miejscowym.

Stwierdzili ponadto, że nie graniczy z sąsiednią posesją i nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów.

Na podstawie tego stanowiska ratusz przygotował odpowiedź dla mieszkańca, wskazując dodatkowo, że kwestia zapachu jest trudna do weryfikacji w sytuacji, gdy nie obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy co do wskaźników go ograniczających (dopuszczalnych ilości kwasów organicznych, amoniaku i fenoli). Według urzędników, samorząd nie posiada kompetencji do rozstrzygania takich sporów - rozpatrują je sądy.

HPAI, grypa ptaków, ognisko HPAI, Inspekcja Weterynaryjna, hodowcy drobiu, bioasekuracja, H5N1, Czechy

Ognisko grypy ptaków blisko Polski

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że 29 września 2021r. na terytorium Czech potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1. Grypa ptaków została wykryta u drobiu w gospodarstwie przyzagrodowym, w...

W lipcu niezadowolony ze sposobu załatwienia wniosku mieszkaniec złożył skargę na burmistrza do przewodniczącego rady miasta. Po zapoznaniu się z opinią komisji skarg, wniosków i petycji radni na wrześniowej sesji uznali skargę za bezzasadną.

W uzasadnieniu podkreślono m.in., że skarżący powołał się na Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Przasnysza uchwalony w 2016 r. Tymczasem w momencie przekazania skargi już nie obowiązywał. W 2020 r. radni przyjęli bowiem nowy regulamin, który nie zakazuje utrzymywania zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem nieruchomości położonych w centrum miasta. Poza tym obszarem, jak ma to miejsce sprawie, chów zwierząt może się odbywać dla potrzeb własnych.

"Istotnym jest także fakt, że burmistrz Przasnysza nie ma podstaw prawnych do zakazania  czy też ograniczenia emisji odorów na sąsiednie nieruchomości" -  zaznaczono w uzasadnieniu do odrzucenia skargi.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2021

Hoduj z głową bydło:

-Zaburzenia rozrodu

-Na dobry start

-Inwestuje w kolejne roboty

-Monitoring kiszonek

-Krowy lubią czochradła

 

PRENUMERATA