Salmonella coraz częściej daje o sobie znać. Liczby nie kłamią

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-10-2017,8:20 Aktualizacja: 26-10-2017,9:03
A A A

Mamy cztery krajowe programy zwalczające salmonellę w stadach drobiu - powiedział na sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Rafał Romanowski. Dodał, że na 2018 r. wprowadzono zmiany dotyczące środków podejmowanych w przypadku stwierdzenia serotypów salmonella.

Polityk przypomniał, że Polska ma cztery programy mające na celu zwalczanie salmonelli w stadach drobiu. W opracowanym i przedłożonym KE dokumencie "Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura" na 2018 rok wprowadzono zmiany dotyczące środków podejmowanych w przypadku stwierdzenia serotypów salmonella, a w konsekwencji zmianę dotyczącą wypłaty odszkodowań dla producentów jaj konsumpcyjnych.

branża drobiarska, ustawa paszowa, pasze wolne od gmo, Witold Obidziński, de heus

Hodowcy drobiu boją się ustawy paszowej. Dostaną mocno po kieszeni

Ustawa paszowa, która ma wejść w życie z początkiem 2019 roku, może spowodować duży wzrost kosztów po stronie hodowców drobiu. To z kolei przełoży się na wyższe ceny mięsa i jaj, które odczują konsumenci.   -...

- W związku z zakwestionowaniem przez Komisję Europejską obecnych rozwiązań dotyczących potwierdzenia urzędowymi badaniami laboratoryjnymi występowania ognisk salmonella lub w ramach krajowych programów zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach niosek gatunku kura, podjęto decyzję o zmianie wyżej wymienionego programu, tak aby co do zasady dodatnie wyniki badań właścicielskich uznawane były jako ostateczne, bez konieczności potwierdzania ich urzędowymi. Dodatkowo uznano, że w przypadku stwierdzenia salmonelli w stadzie, powiatowi lekarze weterynarii nie będą wydawali decyzji nakazujących ubój lub zabicie ptaków, a wyłącznie decyzje nakazujące przemieszczenie jaj ze stad zakażonych serotypami salmonella (...) do zakładów przetwórczych w celu dokonania obróbki cieplnej tych jaj - powiedział wiceminister.

Od 2008 r. jest realizowany w Polsce program zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek. Z informacji uzyskanych z Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz wynika, że w 2010 r. odsetek zakażonych dorosłych stad kur niosek wyniósł 4,5 proc., a więc był wyższy niż ostateczny cel unijny, przewidujący obniżenie częstotliwości występowania pałeczek salmonelli do poziomu 2 proc. lub mniej.

jaja, eksport jaj, salmonella, salmonelloza, Główny inspektor sanitarny, zakażone jaja

Salmonelloza powraca i bije rekordy zakażeń. Wszystko przez jaja

Od początku roku do czerwca w Polsce stwierdzono o 400 przypadków więcej zakażenia salmonellą niż przed rokiem. Z kolei z danych Polskiego Zakładu Higieny wynika, że w 2016 r. liczba chorych przekroczyła 10 tys. i była o ponad 1,5 tys....

W 2011 r. odsetek wyniósł 3,71 proc., w 2012 r. - 2,84 proc.; w 2013 r. - 2,4 proc.; w 2014 r. - 1,9 proc. co oznaczało osiągnięcie ostatecznego celu unijnego. W 2015 r. odsetek zakażonych stad ponownie jednak wzrósł do 2,84 proc., a w 2016 r. do ponad 6 proc.

W 2016 r. Polska utrzymała pozycję w ścisłej czołówce producentów jaj konsumpcyjnych w UE - rocznie 9,1 mld sztuk. Udział eksportu w wytwórczości wyniósł w 2016 r. około 45 proc. Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej jaj produkowano w Wielkopolsce (38,5 proc. udział w produkcji ogółem) i na Mazowszu (ponad 14 proc. udział).

Koszty programu zwalczania salmonelli w stadach niosek w 2016 r. wyniosły ponad 30 mln zł i obejmowały wypłatę odszkodowań za poddane ubojowi lub zabiciu kury oraz zniszczone jaja konsumpcyjne, jak również koszty wykonanych badań laboratoryjnych oraz pobierania próbek. Wydatki te są finansowane z budżetu.

Jacek Ostapczuk, z-ca dyrektora ds. bezpieczeństwa żywności i weterynarii w ministerstwie rolnictwa powiedział, że jeśli chodzi o unijny System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) to w 2016 roku mieliśmy w Polsce 75 powiadomień.

jajka, drób, salmonelloza

Kurze jaja najczęstszą przyczyną salmonellozy

Zoonozy są to choroby zwierząt przenoszone na człowieka przez kontakt bezpośredni lub surowce pochodzenia zwierzęcego. W 2015 r. w Unii Europejskiej zgłoszono ponad 94 tys. przypadków salmonellozy związanej z konsumpcją zakażonych jaj...

- 44 dotyczyły mięsa drobiowego i produktów, 8 pochodziło od mięsa innego gatunku niż drób, a 8 dotyczyło produktów jajecznych. 15 dotyczyło pasz i dodatków paszowych. W 2017 roku od stycznia do 23 października było 60 zgłoszeń, z czego 45 dotyczyło mięsa drobiowego i produktów, 4 innego mięsa, 4 jaj i produktów jajecznych, siedem pasz i dodatków paszowych - powiedział.

Karolina Florek z Głównego Inspektoratu Weterynarii powiedziała, że jeśli chodzi o RASFF, to od 1 stycznia do 24 października odnotowano 403 zgłoszenia w Unii Europejskiej. - 49 powiadomień dotyczyło Polski. W tym 45 dotyczyło mięsa, a 4 jaj. Jeśli chodzi o jaja - to w żadnych z tych powiadomień nie potwierdzono serotypów salmonella, które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego - powiedziała.

Z danych RASFF wynika, że sytuacja w Polsce pogarsza się od dwóch lat. W całym 2016 r. w systemie zarejestrowano 51 przypadków salmonelli znalezionych na produktach, co stanowiło prawie 45 proc. wszystkich zgłoszeń dotyczących skażenia mięsa drobiowego i jaj w UE.

W tym roku umieszczono w nim już 45 ostrzeżeń o salmonelli wykrytej na mięsie drobiowym i jajach konsumpcyjnych z Polski. Ujawnione przypadki stanowią ponad 47 proc. tegorocznych alertów w RASFF, dotyczących tej kategorii produktów.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2021

Hoduj z głową świnie:

-Produkuje tuczniki w strefie ASF

-Bioasekuracja nie jest straszna

-Otłuszczanie a rozród loch

-To nie koniec ASF

-Psy mogą pomoc zwalczyć ASF

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA