Zmiana rozporządzenia. Do 5 lutego rolnicy będą mogli złożyć korektę ws. dopłat dobrostanowych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
28-12-2023,9:00 Aktualizacja: 28-12-2023,9:04
A A A

Rolnicy, którzy popełnili błąd przy określeniu kierunków użytkowania zwierząt przy ubieganiu się o dopłaty dobrostanowe, będą mogli do 5 lutego 2024 r. złożyć odpowiednią korektę - zakłada opublikowany w środę projekt rozporządzenia przygotowany przez resort rolnictwa.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, który został opublikowany w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

W wariancie dobrostan opasów w ramach ekoschematu dobrostan zwierząt, wsparcie skierowane jest do rolników realizujących podwyższone, wykraczające ponad obowiązujące normy i powszechnie stosowane praktyki, warunki chowu bydła przeznaczonego do produkcji mięsa.

organizacje hodowlane, hodowcy bydła, hodowla bydła, dobrostan, dobrostan zwierząt, konferencja, raport

Organizacje hodowców bydła: społeczeństwo chce poprawy dobrostanu zwierząt i w tym kierunku będą szły zmiany

Społeczeństwo chce poprawy warunków dobrostanu zwierząt i w tym kierunku będą zachodziły zmiany w hodowli bydła - wskazywali uczestnicy wtorkowej konferencji nt. dobrostanu zwierząt. Na ten cel Unia Europejska przeznaczyła na lata 2023-2027...

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, "w związku z sygnałami przekazanymi przez izby rolnicze, na podstawie analizy danych ARiMR stwierdzono, że w 2023 roku, pierwszym roku wdrażania w Polsce płatności dobrostanowych do bydła rzeźnego, wielu rolników ubiegających się o to wsparcie nie określiło kierunku użytkowania swoich zwierząt lub mogło popełnić błędy w tym zakresie".

Wyjaśniono, że o taką płatność ubiega się 32 tys. rolników.

W tej sytuacji istnieje ryzyko wykluczenia z płatności dobrostanowej rolników, którzy w wymaganym terminie nie zgłosili w systemie IRZ przeznaczenia tych zwierząt do opasu.

Według autorów projektu, rozwiązaniem tego problemu będzie zmiana rozporządzenia pozwalająca rolnikom na uzupełnienie lub korektę w systemie IRZ kierunku użytkowania bydła z uwzględnieniem przeznaczenia tych zwierząt do opasu w terminie do 5 lutego 2024 roku.

Poleć
Udostępnij