Zaprawiarki też trzeba badać

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dariusz Kucman | redakcja@agropolska.pl
06-09-2015,13:55 Aktualizacja: 06-09-2015,14:17
A A A

Zaprawiarki do nasion i opryskiwacze szklarniowe – taki m.in. sprzęt trzeba poddawać regularnym badaniom technicznym w myśl przepisów, które niedawno weszły w życie.

Wcześniej w związku ze stosowanie środków ochrony roślin, obowiązkowe badania musiał przechodzić sprzęt agrolotniczy i naziemny, w tym przede wszystkim opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne (polowe lub sadownicze) oraz opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych.

16 czerwca br. zostały jednak opublikowane dwa rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniające dwa akty w sprawie wymagań dotyczących sprawności i potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. W nowych przepisach rozszerzono katalog urządzeń naziemnych tego rodzaju, które trzeba poddawać badaniom technicznym.

Na liście znalazły się:

  • urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe, zwane „zaprawiarkami do nasion”,
  • instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, zwane „opryskiwaczami szklarniowymi”,
  • samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,
  • sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, niewymieniony wcześniej, inny niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów, zwany „pozostałym sprzętem do stosowania środków ochrony roślin”.

Badanie techniczne wykonuje się co pięć lat. W przypadku, gdy okres 5 lat od nabycia sprzętu upływa przed 26 listopada 2016 r., pierwsze badanie powinno być wykonane do 25 listopada 2016 r. Po tej dacie w użyciu profesjonalnym może znajdować się wyłącznie sprzęt do aplikacji pestycydów, którego kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym lub nie starszy niż pięcioletni.

Wykazy podmiotów wykonujących badania techniczne sprzętu do stosowania środków ochrony roślin są dostępne w siedzibach i na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt