Wspieranie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa do dalszych prac w komisji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
12-06-2015,8:10 Aktualizacja: 12-06-2015,8:38
A A A

Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za skierowaniem do dalszych prac w komisji rolnictwa i rozwoju wsi omawianego w nocy z czwartku na piątek w Sejmie projektu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego.

Rządowy projekt ma na celu uruchomienie programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. W Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.

Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej rozwój sektora rybackiego.

Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej rozwój sektora rybackiego

Uruchomienie programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 umożliwi przyjęty przez rząd projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego. Jak wyjaśniło Centrum Informacyjne Rządu, w nowej...
Poseł Krzysztof Jurgiel (PiS) zwrócił uwagę na zastrzeżenia stowarzyszeń rybackich, mówiące o zakazie korzystania ze wsparcia w przypadku wpisania armatora rybackiego do rejestru naruszeń w oparciu o ustawę o rybołóstwie morskim, a także ich obaw względem zwrotu środków w przypadku uznania, że pobrano je nienależnie lub wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem.

Poprawy w stosunku do poprzedniej perspektywy budżetowej na lata 2007-2013 wymaga też - w jego opinii - podział środków dla lokalnych grup działania.

Krzysztof Borkowski (PSL) wskazał na istotny z punktu widzenia rybaków śródlądowych problem przerzedzania łowisk przez zwierzęta, takie jak wydry, bobry i kormorany. Według niego dopłaty powinny pełnić rolę rekompensat. "Poprzednio było dość trudno pozyskać te środki i rybacy czekali dość długo" – zauważył poseł PSL.

Podkreślił także, że rybacy skarżyli się, iż w minionej perspektywie budżetowej przeznaczono zbyt mało środków na rybołówstwo śródlądowe, co przekłada się na spadek spożycia ryb słodkowodnych.

Miliony na inwestycje. Polska potęgą w przetwórstwie ryb

W ostatnim 10-leciu bardzo szybko rozwija się nasze przetwórstwo ryb. Jest to możliwe dzięki unijnym pieniądzom. Na modernizację już istniejących firm i budowę nowych zakładów trafiło ponad 800 mln zł.    Od chwili...
Zdaniem posła Cezarego Olejniczaka (SLD) wiele środków na rybołóstwo w poprzedniej perspektywie budżetowej zostało zmarnowanych. Jak podkreślił, w nowej perspektywie powinny być one przeznaczone na rozwój sektora.

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke przedstawiając projekt wskazał, że w nowej perspektywie UE na wsparcie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa UE przyznała ponad 531 mln euro z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR). Razem z wkładem krajowym, wynoszącym ok. 179 mln euro, polski sektor rybacki będzie miał do dyspozycji ok. 710 mln euro.

Plocke podkreślił, że Polska dzięki temu znalazła się w czołówce państw, które otrzymały najwięcej pieniędzy na rybołóstwo. Jest za Hiszpanią, Francją i Włochami – powiedział.

Pieniądze zostaną przeznaczone zarówno na rybołówstwo morskie, jak i śródlądowe.

Przygotowany przez resort rolnictwa projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego określa zadania organów odpowiadających za program operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

NIK ma sporo uwag do działalności Lokalnych Grup Rybackich

Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich zostały wdrożone zgodnie z przepisami, ale przy ich wykonywaniu nie ustrzeżono się wielu nieprawidłowości - uznała Najwyższa Izba Kontroli.   NIK oceniła m.in. przygotowanie i realizację...
Program będzie wspierał m.in. przedsięwzięcia promujące rybołówstwo, hodowlę organizmów wodnych, obrót i przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, wdrażanie Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz polityki morskiej.

Pomoc finansowa obejmować ma nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe elementy, dotychczas finansowane z innych źródeł niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Wsparciem finansowym mają być też objęte Lokalne Grupy Działania (LGD) w sektorze rybołówstwa. Będą one mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie