Rząd przyjął projekt ustawy wspierającej rozwój sektora rybackiego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-05-2015,9:10 Aktualizacja: 20-05-2015,10:17
A A A

Uruchomienie programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 umożliwi przyjęty przez rząd projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego.

Jak wyjaśniło Centrum Informacyjne Rządu, w nowej perspektywie UE, Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMiR) zastąpi Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013.

Z EFMiR przyznano nam ponad 531 mln euro. Razem z wkładem krajowym (ok. 179 mln euro) będzie to ok. 710 mln euro. Oznacza to, że Polska jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej pieniędzy. Jesteśmy tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.

Jesteśmy uzależnieni od importu. Ryby znów podrożeją

Polacy wciąż jedzą dwa razy mniej ryb niż średnio spożywa się w Unii. I choć w ubiegłym roku po raz pierwszy od dawna ceny nieco spadły, w tym znowu pójdą w górę.   - W Polsce jest niskie spożycie ryb. W ostatnim roku było na...

Przygotowany przez resort rolnictwa projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego określa zadania organów odpowiadających za program operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

Program będzie wspierał m.in. przedsięwzięcia promujące rybołówstwo, hodowlę organizmów wodnych, obrót i przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, wdrażanie Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz polityki morskiej.

"Pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty, dotychczas finansowane z innych źródeł niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska" - podkreśliło w komunikacie CIR.

W latach 2014-2020 wsparcie UE trafi nie tylko na rybołówstwo morskie, ale też śródlądowe, akwakulturę i w niewielkim stopniu na przetwórstwo.

Wsparciem finansowym będą też objęte Lokalne Grupy Działania (LGD) w sektorze rybołówstwa. "LGD będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach: Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - zaznaczyło CIR.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Poleć
Udostępnij