Kontrole finansowania programów z unijnych środków przejdą z IJHARS do KAS

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-01-2023,10:35 Aktualizacja: 13-01-2023,10:35
A A A

Senat jednogłośnie poparł ustawę o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Krajowej Administracji Skarbowej, nie wnosząc do niej poprawek. Nowe przepisy przenoszą kontrole finansowania programów z unijnych środków z IJHARS do KAS.

Chodzi o przeniesienie kontroli ex-post finansowania ze środków unijnych programów: owoce i warzywa, a także mleko w szkołach oraz programu wsparcia pszczelarstwa.

rynek owoców i warzyw, uprawa chmielu, Rada Ministrów, programy operacyjne

ARiMR ma wzmocnić nadzór na rynkiem owoców i warzyw

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu. Nowe rozwiązania mają zapewnić bardziej skuteczne i optymalne stosowanie przepisów UE dotyczących zatwierdzania programów...

Według nowych przepisów, dotychczasowe zadania IJHARS związane z kontrolą transakcji z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), zostaną przeniesione do KAS. Dotyczy to przejęcia kontroli wydatkowania środków na te programy, która wykonywana jest ex-post. Ma to zwiększyć efektywność nadzoru nad prawidłowością dokonywanych transakcji finansowych.

Obecnie prawidłowość takich wypłat sprawdzał IJHARS. Ustawa powierza zadania dyrektorom administracji izb skarbowych. Nowe rozwiązania umożliwią IJHARS skoncentrowanie się na kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Ministerstwo Finansów przejmie ponadto od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka i opracowywania projektu rocznego programu kontroli ex-post EFRG. Pracownicy IJHARS i ministerstwa rolnictwa, wykonujący obecnie kontrole, staną się pracownikami KAS lub ministerstwa rolnictwa. Zostaną też przeniesione planowane wydatki na ich wynagrodzenia.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia, przy czym od 15 lutego mają obowiązywać przepisy dotyczące obowiązku przekazania do końca lutego wykazu pracowników IJHARS do KAS.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta RP.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu