Rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu WPR 2023-2027

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-01-2023,9:20 Aktualizacja: 04-01-2023,9:24
A A A

Zasady uruchamiania unijnych środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa w Polsce określa ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, której projekt przyjęła Rada Ministrów.

Jak poinformowała kancelaria premiera, projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów, jeśli chodzi o finansowanie WPR 2023–2027. Określa m.in. instytucje odpowiedzialne za uruchamianie środków, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

składki, produkcja, szklarnie

Parasz się tym rodzajem rolnictwa? Podstawa składki wzrośnie dwa razy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Zgodnie z...

Dokument został przedłożony przez przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Funkcję agencji płatniczej pełnić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostką certyfikującą będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zadania związane z uruchamianiem środków pochodzących z europejskich funduszy rolnych wykonywać będzie minister finansów, przy udziale szefa resortu rolnictwa.

Proponowane przepisy określają także zasady uruchamiania środków pochodzących z EFRG i EFRROW. Pieniądze będą przekazywane ARiMR, na wniosek ministra rolnictwa na podstawie zapotrzebowań składanych przez agencję.

Środki na współfinansowanie krajowe i przejściowe wsparcie krajowe będą przekazywane ARiMR w formie dotacji celowej przez ministra rolnictwa.

Warunki i tryb przekazywania ARiMR środków z EFRG i EFRROW, współfinansowania krajowego i przejściowego wsparcia krajowego oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów, zostaną określone w rozporządzeniu ministra finansów, w porozumieniu z ministrem rolnictwa.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich