Ustawy ważne dla rolników niebawem wejdą w życie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-02-2023,8:05 Aktualizacja: 22-02-2023,8:06
A A A

Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 oraz nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Pierwszy dokument określa zasady uruchamiania unijnych środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa w Polsce. Uchwalona przez Sejm 26 stycznia ustawa dostosowuje nasze prawo do unijnych przepisów w kwestii finansowania WPR 2023-2027.

Senat, Ustawa o finansowaniu WPR 2023-2027, ubezieczenie społeczne rolników

Dwie ustawy do podpisu prezydenta, dwie wracają do Sejmu

Senatorowie poparli ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 oraz nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oba dokumenty trafią teraz do podpisu prezydenta. Dwie inne ustawy ważne dla gospodarzy...

Ustawa określa m.in. właściwość organów w zakresie uruchamiania środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W dokumencie są też przepisy dotyczące zasad uruchamiania środków z budżetu państwa na wyprzedzające współfinansowanie kosztów kwalifikowanych oraz wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym, a także pomocy technicznej.

Zadania związane z uruchamianiem środków pochodzących z europejskich funduszy rolnych wykonywać będzie minister finansów, przy udziale ministra rolnictwa.

Dokument wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent podpisał ponadto nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa z 13 stycznia zawiera zmiany w trzech obszarach.

ustawa odległościowa, budowa wiatraków, Sejm, Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027

Sejm uchwalił ważne ustawy dla rolników. Teraz czas na Senat

Sejm uchwalił ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz odłegłościową. Oba dokumenty trafią teraz do Senatu. Za pierwszą ustawą głosowało 439 posłów, przeciw było 12, nikt się nie wstrzymał....

Pierwszy obszar dotyczy zmiany definicji emerytury podstawowej w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego. Polega na powiązaniu wysokości emerytury podstawowej z kwotą w wysokości 90 proc. najniższej emerytury ustalanej w powszechnym systemie emerytalnym ZUS. Zmiana spowoduje w konsekwencji zmianę sposobu waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych.

Drugi obszar zmian dotyczy wprowadzenia do systemu ubezpieczeń społecznych rolniczych dodatku do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwyższonej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, jeżeli poza działalnością rolniczą ubezpieczony dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Zgodnie z ustawą dodatek będzie ustalany w wysokości 0,5 proc. emerytury podstawowej za każdy rok opłacania takiej składki.

Trzeci obszar zmian dotyczy katalogu osób uprawnionych do rehabilitacji leczniczej przysługującej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Krąg uprawnionych do korzystania z rehabilitacji leczniczej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ulega zawężeniu do członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem małżonka (wdowy, wdowca) i rodziców zmarłego.

Podpisana nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących definicji emerytury podstawowej i zasad waloryzacji świadczeń, które będą obowiązywały od 1 marca.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu