Ustawa o organizacji rynku rybnego poparta przez Senat. Bez poprawek

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (RS), (zac) | redakcja@agropolska.pl
25-07-2015,8:40 Aktualizacja: 25-07-2015,10:38
A A A
Uproszczenie mechanizmu interwencji na rynku rybnym zakłada znowelizowana ustawa o organizacji rynku rybnego, którą  poparł bez poprawek Senat.
 
Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia stabilności rynku oraz wzrostu zysków dla producentów. 
 
Głosowało 83 senatorów, 54 opowiedziało się za, a 28 było przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
 
Senatorowie PiS Przemysław Błaszczyk i Grzegorz Wojciechowski wnieśli poprawki identyczne z poprawkami zaproponowanymi w Sejmie przez PiS.
 
organizacja rynku rybnego, sejmowa komisja rolnictwa, grupy rybackie

Projekt noweli ustawy o organizacji rynku rybnego ponownie do komisji

Projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynku rybnego ponownie trafi do rozpatrzenia przez komisję rolnictwa i rozwoju wsi - postanowili w Sejmie posłowie. Poseł Krzysztof Jurgiel (PiS) zwracał uwagę, że w projekcie ustawy zapisy o pierwszej...
Chodziło o zniesienie obowiązku sprzedaży ryb w tzw. centrach pierwszej sprzedaży ryb. Nie zyskały jednak one poparcia senackiej komisji rolnictwa i ustawę w Senacie przegłosowano bez poprawek.
 
Sprawa sprzedaży gatunków ryb szczególnie chronionych była już podnoszona podczas uchwalania ustawy w 2008 r.
 
Część rybaków nie jest zadowolona z takich przepisów, ponieważ nie pozwalają one na bezpośrednią sprzedaż dorszy czy łososi bezpośrednio do zakładów przetwórczych. W Polsce jest 14 lokalnych centrów pierwszej sprzedaży.
 
Znowelizowana ustawa jest konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury.
 
Poza uporządkowaniem obowiązujących przepisów ustawa dostosowuje terminologię, by była zgodna z rozporządzeniem UE. Wprowadza też kryteria aktywności gospodarczej niezbędne do procedury uznawania organizacji producentów.
 
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o organizacji rynku rybnego.

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o organizacji rynku rybnego

Uproszczenie mechanizmu interwencji na rynku rybnym zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynku rybnego. Jak podkreśliło w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, przygotowany przez resort rolnictwa projekt jest...
Główne cele reformy wspólnego rynku rybnego to m.in. uproszczenie procedur prawnych w zakresie sprawozdawczości oraz wzmocnienie roli uznanych organizacji producentów ryb.
 
Reforma ta ma również przyczynić się do ograniczenia wsparcia rynkowego, a także zapewnić lepszą informację dla konsumentów.
 
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ich ogłoszenia.
 
Ustawa teraz zostanie przekazana do podpisu prezydenta.
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu