Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt weszła w życie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-01-2021,13:25 Aktualizacja: 21-01-2021,13:29
A A A

21 stycznia w życie weszły przepisy, które regulują hodowlę, ocenę genetyczną, a także nadzór nad rozrodem zwierząt gospodarskich.

Nowa dokument reguluje kwestie m.in. zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (bydła, świń, owiec, kóz, koniowatych, jeleniowatych, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół miodnych, alpak i jedwabnika morwowego), oceny ich wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów, a także kontroli nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt.

Działania "Dobrostan zwierząt", Grzegorz Puda, PROW 2014-2020, konie, owce

"Dobrostan zwierząt" będzie rozszerzony. Teraz owce, a potem...

Prowadzone są prace nad rozszerzeniem tego działania - pisze Grzegorz Puda, minister rolnictwa o objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 "Dobrostanie zwierząt". Odnosząc się do pytania parlamentarzystów o...

Jednocześnie ustawa wdraża unijne przepisy w tej sprawie.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodała inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla zostaje regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną.

Według nowych przepisów wysokość pobieranych opłat ma być ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego.

Ustawa reguluje, że minister rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Akt prawny wprowadza ponadto przepisy stanowiące podstawę prawną do udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich.
 

Poleć
Udostępnij