Ustawa dotycząca scalania gruntów z podpisem prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-11-2022,13:35 Aktualizacja: 26-11-2022,19:47
A A A

Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą scalania gruntów - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się procesów scaleniowych.

Chodzi o dokument z 7 października o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.

scalanie gruntów rolnych, Małopolska, Witold Kozłowski, powiat miechowski, Jacek Kobyłka

28 milionów złotych na scalanie gruntów

Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego przekazał staroście Jackowi Kobyłce umowy dotyczące pomocy finansowej na realizację projektów scalania gruntów na terenie powiatu miechowskiego. Opiewają na ponad 28...

Ustawa zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się procesów scaleniowych, w których została wydana decyzja zatwierdzająca projekt scalenia, lecz z różnych przyczyn została następnie po wielu latach od jej wydania wyeliminowana z obrotu prawnego, np. uchylona przez sąd.

Celem zmian jest uregulowanie stanu prawnego niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym wszczętym na podstawie przepisów ustawy z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów na wniosek właścicieli gospodarstw rolnych lub właścicieli gruntów w danej wsi, w stosunku do których postępowanie scaleniowe nie zostało zakończone, mimo że faktyczny proces scalenia gruntów został przeprowadzony.

Przepisy określają szczegółowe rozwiązania związane z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów, w przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego - wskazano na stronach Kancelarii Prezydenta RP.

scalanie gruntów rolnych, Śląsk, powiat częstochowski, powiat raciborski

Scalanie gruntów poprawi opłacalność produkcji

Umowy o przyznanie pomocy na scalanie gruntów o łącznej wartości ponad 56,6 mln zł podpisali przedstawiciele zarządu woj. śląskiego oraz powiatów częstochowskiego i raciborskiego Jak wynika z informacji Urzędu Marszałkowskiego...

Zgodnie z ustawą w przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, "nowe dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, wynikające z ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, posiadają przymiot aktualności w zakresie nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów".

Wskazano, że potwierdzenie aktualności danych dla obszaru scalenia gruntów "następuje w drodze zaświadczenia wydawanego przez starostę". Dodano, ż ustawa określa elementy treści zaświadczenia oraz przewiduje, że zaświadczenie wydawane jest z urzędu.

Zgodnie z przepisami starosta dołącza zaświadczenie do operatu scaleniowego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Zaświadczenie wydawane jest w terminie 12 miesięcy od uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, przy wystąpieniu przesłanki braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego.

Zwrócono uwagę, że starosta, w terminie 14 dni od wydania zaświadczenia, przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej. Stanowi ono podstawę m.in.: „wpisu z urzędu w dziale I księgi wieczystej podstawy oznaczenia nieruchomości; wykreślenia z urzędu w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym". Jest też podstawą oznaczenia nieruchomości przy zakładaniu księgi wieczystej. Wpisy te oraz wniosków o założenie księgi wieczystej zwolnione są z opłat sądowych.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia - wskazano.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej