28 milionów złotych na scalanie gruntów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-10-2022,9:15 Aktualizacja: 19-10-2022,9:18
A A A

Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego przekazał staroście Jackowi Kobyłce umowy dotyczące pomocy finansowej na realizację projektów scalania gruntów na terenie powiatu miechowskiego. Opiewają na ponad 28 milionów złotych.

Dokumenty obejmują projekty w czterech wsiach: Jelcza (ponad 10,8 mln), Wierzbie (ponad 3,7 mln), Uniejów Parcela (ponad 2,2 mln) oraz Tczyca (ponad 11,8 mln).

scalanie gruntów, Podkarpacie, Piotr Pilch, PROW 2014-2020

Tysiące hektarów do scalenia. Pójdą na to miliony

Pięć umów o dofinansowanie projektów scaleniowych realizowanych przez starostów powiatów: przeworskiego, łańcuckiego, mieleckiego oraz brzozowskiego zostało podpisanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa...

Będą tam scalane grunty, co w praktyce oznacza wydzielenie nowych działek ewidencyjnych o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych. Ma to zmniejszyć liczbę małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo.

- Rzecz dotyczy bardzo ważnej kwestii - scalania gruntów. Wiemy, ile powoduje to różnych problemów, kłopotów, więc jestem przekonany, że środki, na te cztery obszary, będą wam bardzo przydatne - podkreślał marszałek Kozłowski.

Jak podają jego służby prasowe, do tej pory w województwie małopolskim odbyły się 4 nabory wniosków o przyznanie pomocy, w ramach których do realizacji wybrano 14 operacji na wnioskowaną kwotę pomocy prawie 150 mln zł. Pomoc finansowa dla wsi w regionie realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej