Scalanie gruntów poprawi opłacalność produkcji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mateusz Babak PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-05-2022,12:15 Aktualizacja: 26-05-2022,12:19
A A A

Umowy o przyznanie pomocy na scalanie gruntów o łącznej wartości ponad 56,6 mln zł podpisali przedstawiciele zarządu woj. śląskiego oraz powiatów częstochowskiego i raciborskiego

Jak wynika z informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na scalenia gruntów w woj. śląskim samorządowcy w maju dysponowali jeszcze kwotą 58,7 mln zł.

scalanie gruntów, powiat siematycki, Artur Kosicki, Marek Bobel, PROW 2014-2020

Dostali pieniądze na scalanie gruntów

Powiat siemiatycki otrzyma 55 mln zł z PROW 2014-2020 na scalenie ok. 5 tys. ha gruntów rolnych. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku zarząd województwa i władze powiatu podpisały umowę w tej sprawie....

W naborze trwającym od 13 grudnia 2021 r. do 14 stycznia br. wpłynęło 5 wniosków na 56,6 mln zł. Wszystkie spełniły wymagania. Jak akcentują urzędnicy marszałka, proces scalania gruntów jest jednym z podstawowych działań przyczyniających się do poprawy organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dzięki niemu rozdrobnione działki można połączyć w duże i regularne obszary, na których prowadzenie działalności staje się bardziej opłacalne.

Proces scalania gruntów od lat wspiera Unia Europejska, m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach obecnej perspektywy finansowej na takie operacje można ubiegać się w ramach poddziałania PROW pod nazwą "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa".

W poprzednich latach zarząd woj. ś1ąskiego w ramach PROW 2014-2020 zawierał umowy z powiatami raciborskim, częstochowskim, myszkowskim czy zawierciańskim i w programie scalenia gruntów rolnych korzysta z doświadczeń m.in. Bawarii.

Scalanie przeprowadzają starostwa powiatowe we współpracy z wojewódzkim biurem geodezji. Prowadzi się je za zgodą większości właścicieli ziemi na danym obrębie ewidencyjnym, tzw. obszarze scalenia, np. jednej lub kilku wsi. Pod uwagę brana jest szacunkowa wartość gruntów, ich klasa i kształt działek.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie