Sołtys na razie nie dostanie 1000 zł. Sejm odrzucił projekt PSL

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-01-2017,15:15 Aktualizacja: 27-01-2017,15:18
A A A

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy autorstwa PSL o sołtysach i radach sołeckich zakładający wzmocnienie ich pozycji. Wniosek o odrzucenie podczas debaty zgłosiło PiS.

Przed głosowaniem posłowie PSL, PO i Kukiz'15 apelowali o dalsze prace nad projektem mimo jego mankamentów. - Dlaczego chcecie odrzucić projekt oczekiwany przez społeczności lokalne, regulujący status sołtysów i sołectw? Czy jesteście przeciw umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego? - zwracał się do PiS poseł PO Jacek Protas. Mamy wiele uwag do projektu, ale dajmy mu szansę - podkreślił.

sołtys, pieniądze, prawo, przepisy, PSL, projekt ustawy, sołtysi w Polsce

Każdy sołtys dostanie 1000 zł?

Żeby aktywnie i skutecznie działać w lokalnej społeczności nie wystarczy jedynie poklepanie po ramieniu i podziękowanie, ale realne wynagrodzenie. Właśnie dlatego grupa posłów PSL proponuje, aby oprócz diety sołtysi dostawali także...

Jarosław Sachajko (Kukiz'15) też uznał, że nad projektem należy dalej procedować mimo jej wad. - To ważna funkcja dla społeczności lokalnych - podkreślił.

Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL zaznaczył, że to dobra ustawa, która wzmacnia samorządy, wzmacnia "małe ojczyzny" oraz "suwerena". - Nie bójcie się debaty nad wzmocnieniem roli sołtysa. Jeżeli odrzucicie projekt będzie to początek zwijania polski lokalnej - zwracała sie do posłów PiS.

Krzysztof Paszyk (PSL) apelując o dalsze prace nad projektem zaznaczył, że daje on narzędzia aby obszary wiejskie dostały notatkowy impuls do rozwoju.

Ostatecznie za wnioskiem o odrzucenie projektu było 234 posłów, przeciw było 201, a trzech wstrzymało się od głosu.

Sołtysem może być każdy. Nawet osoba prawomocnie skazana

Rada Miejska w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie) określiła w uchwale, że sołtysem nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne, ale wojewoda uchylił ten zapis. Dlaczego? Wprowadzony przez radnych warunek niekaralności - w ocenie...


W uzasadnieniu swego projektu posłowie PSL napisali, że konieczne jest "dookreślenie" roli sołtysa oraz uwzględnienie faktu, że wykonywane przez niego zadania mają charakter zadań publicznych.

Stąd w projekcie zaproponowano, by rada gminy ustanawiała zasady na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Niezależnie od tego, sołtysom miało przysługiwać wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją, w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce.

Według PSL wzmocnieniu roli sołectw miała służyć propozycja, wedle której mogłyby działać tak, jak organizacje pożytku publicznego. Dzięki temu lokalne wspólnoty miałyby szersze uprawnienia w pozyskiwania pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej