Sołtysem może być każdy. Nawet osoba prawomocnie skazana

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: samorzad.pap.pl, (zac) | redakcja@agropolska.pl
18-03-2015,7:40 Aktualizacja: 18-03-2015,10:03
A A A

Rada Miejska w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie) określiła w uchwale, że sołtysem nie może być osoba karana za przestępstwo umyślne, ale wojewoda uchylił ten zapis.

Dlaczego? Wprowadzony przez radnych warunek niekaralności - w ocenie wojewody - zawęził wyznaczony w Kodeksie wyborczym (art. 11 § 2) krąg osób, które moją prawo do startu w wyborach. Przepisy przewidują bowiem, że prawa wybieralności nie ma osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - informuje Serwis Samorządowy PAP.

W ocenie wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza, do kandydatów w wyborach na sołtysa i członków rady sołeckiej będą miały zastosowanie - jako lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu wyborczego - bardziej liberalne regulacje ustawy o samorządzie gminnym (art. 36 ust. 2). Przepisy te przyznają natomiast prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze) "nieograniczonej liczbie kandydatów".

Serwis samorzad.pap.pl przywołuje opinię wojewody: "Rada nie może więc wprowadzać dodatkowych ograniczeń dla kandydatów na sołtysa lub członków rady sołeckiej, ponieważ osoby te wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, posiadających czynne prawo wyborcze".

Co ciekawe, urzędnicy stoją na stanowisku, że do kandydatów na sołtysów i członków rady sołeckiej nie będzie odnosił się w tym zakresie również Kodeks wyborczy.

Wbrew pozorom, sprawa jest dosyć skomplikowana prawnie i dlatego Rada Miejska w Lwówku Śląskim może złożyć skargę na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej