Senat za ustawą dotyczącą finansowania związków zawodowych rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
21-06-2023,8:40 Aktualizacja: 21-06-2023,8:44
A A A

Senackie komisje rolnictwa oraz samorządu terytorialnego poparły we wtorek nowelizację ustawy o podatku rolnym oraz ustawy dotyczącej finansowania związków zawodowych rolników. Komisje zaproponowały jednak poprawki.

Nowelę ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw rozpatrywano podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

By rolnicy mieli godną reprezentację

Poprawki o charakterze redakcyjnym zaproponowało biuro legislacyjne Senatu. Większość z nich poparł poseł sprawozdawca ustawy Jarosław Sachajko (koło Kukiz'15), natomiast głosu w tej sprawie nie zabierało ministerstwo rolnictwa, które stwierdziło, że nie ma opinii rządu do tej ustawy. Poprawki przejął senator Jerzy Chróścikowski (PiS).

podatek rolny, związek zawodowy, organizacja rolnicza, komisja, sejm, projekt ustawy

Rolnicy będą mogli przekazać 1,5 proc. podatku wybranemu związkowi zawodowemu. Komisje poparły projekt

Sejmowe komisje: finansów publicznych oraz rolnictwa poparły poselski projekt ustawy dotyczący finansowania związków zawodowych rolników wraz z poprawkami. Projekt został skierowany do II czytania. Poprawki zgłosił...

"Ta ustawa ma kilka celów. Po pierwsze cel "godnościowy". Rolnicy byli ostatnią grupą, która była dyskryminowana, nie mogła decydować na co pójdzie ich 1,5 proc. podatku, który płacą" - powiedział na posiedzeniu komisji Sachajko. Zwrócił uwagę, że wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się PIT-em mogą decydować, na jakie organizacje przekażą swój 1,5 proc. podatku, a rolnicy nie mają takiej możliwości.

Sachajko zaznaczył, że drugą kwestią, jaką rozwiązuje ustawa jest to, "by w końcu rolnicy mieli godną reprezentację, która będzie partnerem dla ministerstw". Jak wskazał, rolnicze związki do tej pory były biedne i nie mogły godnie reprezentować rolników. Jego zdaniem ustawa "daje możliwość weryfikacji, które ze związków reprezentują ich interesy i to rolnik będzie decydował, który związek dostanie pieniądze".

Ustawa jest projektem poselskim, pod którym podpisało się kilkunastu posłów PiS. Podczas prac sejmowych do projektu wniesiono liczne poprawki.

1,5 proc. podatku rolnego

Według ustawy rolnik płacący podatek rolny mógłby przekazać na rzecz dowolnego związku zawodowego rolników 1,5 proc. należnego podatku rolnego, wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek miałby być składany do 15 marca danego roku podatkowego i mógłby zostać złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do otrzymania pieniędzy z podatku uprawnione są ponadto: związek rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Podatek rolny na 2023 rok, dane GUS, średnia cena skupu żyta, rok podatkowy

Podatek rolny na 2023 rok. Baza do wyliczeń znowu urosła

Podstawa do wyliczenia podatku rolnego na 2023 rok - podana właśnie przez Główny Urząd Statystyczny - istotnie urosła w porównaniu do kwoty bazowej, służącej do ustalenia wysokości tej daniny na ten rok. GUS ogłosił, że średnia cena...

Związek rolniczy musi spełnić następujące warunki: być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego, ma mieć na dzień 1 stycznia roku podatkowego struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków tego związku w każdym z powiatów wynosi co najmniej 30, źródłem finansowania jego działalności są wpłaty ze składek członkowskich, przy czym roczna składka członkowska wynosi co najmniej 50 zł.

Otrzymane przez związki zawodowe rolników indywidualnych środki finansowe pochodzące z 1,5 proc. podatku rolnego mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową tych związków.

Wpis związku zawodowego rolników indywidualnych na listę ma być dokonywany na wniosek danego związku złożony do ministra rolnictwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Nowela ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Ustawa będzie jeszcze rozpatrywana na plenarnym posiedzeniu Senatu.

Poleć
Udostępnij