Senat przyjął ważne ustawy dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-11-2022,10:30 Aktualizacja: 26-11-2022,19:47
A A A

Senatorowie nie wnieśli poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej i ustawy dotyczącej wsparcia dla producentów trzody chlewnej.

Za podjęciem pierwszej uchwały głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw trafi do podpisu prezydenta.

scalanie gruntów rolnych, Andrzej Duda, postępowanie scaleniowe, księgi wieczyste

Ustawa dotycząca scalania gruntów z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą scalania gruntów - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się procesów scaleniowych. Chodzi o dokument z 7 października o...

Nowe przepisy określają m.in. minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w biopaliwach na poziomie 80 proc. Ułatwią też zwiększanie udziału biokomponentów w benzynach do 10 proc.

Nowela zakłada ponadto wydłużenie możliwości korzystania ze współczynnika redukcyjnego na poziomie 0,82 o kolejny rok. Rząd tłumaczył, że współczynnik redukcyjny jest elementem mechanizmu, powodującym istotny wzrost wykorzystania krajowych mocy wytwórczych biokomponentów.

Przekłada się to wprost na stabilność wskaźników opłacalności działalności krajowych wytwórców biokomponentów, ale też generuje stabilne zapotrzebowanie na lokalne surowce do wytwarzania biokomponentów dostarczane przez krajowych producentów rolnych.

Nowela zakłada też: obniżenie obligatoryjnego blendingu dla oleju napędowego do poziomu 5,2 proc., podniesienie do poziomu 0,9 proc. limitu możliwości wykorzystania biowęglowodorów ciekłych w realizacji NCW; podwyższenie do poziomu 0,5 proc. limitu wykorzystania biokomponentów wytworzonych z niektórych surowców takich m.in. jak algi, bioodpady, biodegradowalne odpady komunalne, słoma, frakcje biomasy z gospodarki leśnej.

oznaczenia geograficzne produktów rolnych, resort rolnictwa, Rada Ministrów, specjały rolne

Rząd przyjął projekt ustawy o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych

Ujednolicenie przepisów o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia oraz jakości tradycyjnych specjałów rolnych, a także wdrożenie skutecznej kontroli nad prawidłowym stosowaniem oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych...

Senat poparł też bez poprawek ustawę, której celem jest pomoc rolnikom najbardziej poszkodowanym na skutek wojny na Ukrainie. Dotyczy to gospodarzy utrzymujących świnie w tzw. cyklu zamkniętym, tj. produkujących prosięta. Maksymalne wsparcie - to 70 tys. tys. zł.

Chodzi o nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która Sejm uchwalił 4 listopada.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Projektowane rozporządzenie do ustawy przewiduje, by pomoc była przyznana rolnikowi, który do 15 maja 2022 r. zgłosił do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanie co najmniej 10 świń urodzonych w siedzibie stada od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wysokość pomocy będzie zależała od liczby zgłoszonych świń. Np. jeżeli rolnik zgłosił do rejestru co najmniej 10 sztuk, pomoc wyniesie 2,4 tys. zł, a w przypadku 600 sztuk - 70 tys. zł. Zakłada się, że pomoc otrzymają wszyscy uprawnieni rolnicy. Może być przyznana tylko raz i nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 15 tys. euro.

Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt