Sejm za nowelą ustawy w sprawie płatności bezpośrednich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-04-2021,10:40 Aktualizacja: 16-04-2021,10:43
A A A

Sejm znowelizował ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Nowe przepisy mają usprawnić wydatkowanie unijnych pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich.

Za uchwaleniem ustawy bez poprawek opowiedziało się 445 posłów, przeciw był 1, a 3 wstrzymało się od głosu. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów.

sprzedaż państwowej ziemi, Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa, dzierżawa ziemi, senat

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej do podpisu prezydenta

Senat opowiedział się za ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu, nie wnosząc do niej poprawek. Przedłuża ona zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat do 30 kwietnia 2026 r. Za ustawą bez poprawek głosowało 51...

Zostają usunięte zapisy dotyczące ostatecznego terminu składania wniosku o dopłaty bezpośrednie i zmian do tych wniosków. Teraz będą to ustalać kraje członkowskie.

Nowe przepisy określają, że ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o dopłaty mija 31 maja roku, w którym wniosek został złożony. Natomiast termin składania wniosków pozostaje niezmieniony - od 15 marca do 15 maja.

Upoważniono ministra rolnictwa do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.).

Ustawa wprowadza ponadto przepisy dotyczące uwzględnienia możliwości wykorzystania w postępowaniach administracyjnych w sprawie o przyznanie dopłat bezpośrednich czy płatności do tytoniu oraz innych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. tzw. geotagowanych zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez ARiMR.

prawo łowieckie, obwody łowieckie, szkody łowieckie, Andrzej Duda

Prezydent podpisał nowelizację Prawa łowieckiego

Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa łowieckiego - podała kancelaria prezydenta. Ustawa daje sejmikom wojewódzkim czas do końca grudnia na podział województw na obwody łowieckie. Nowa regulacja ma zapewnić ciągłość dzierżaw...

Przepisy znowelizowanej ustawy umożliwiają prezesowi Agencji udostępnianie danych przestrzennych pochodzących z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych.

W ustawie dodano przepis umożliwiający ogłoszenie listy odmian konopi włóknistych, które nie kwalifikują się do przyznania płatności bezpośrednich. Będą miały zastosowanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości THC (0,2 proc.) dla konopi włóknistych.

Ustawa była procedowana w tzw. szybkim terminie, gdyż już rozpoczęła się kampania zbierania wniosków o dopłaty bezpośrednie, której dotyczą te przepisy.

Wiceminister Anna Gembicka podczas prac nad projektem wyjaśniła, że późny termin przygotowania krajowej nowelizacji spowodowany jest tym, iż dopiero 29 marca zostało opublikowane unijne rozporządzenie w tej sprawie.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a przepisy dotyczące udostępniania danych przez ARiMR zaczną obowiązywać 12 czerwca 2021 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej