Sejm uchwalił ustawę ułatwiającą zwalczanie ASF

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
21-07-2017,8:40 Aktualizacja: 21-07-2017,8:49
A A A

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zakazać chowu trzody chlewnej lub nakazać wybicie świń z powodu ASF - przewiduje znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa, która ma ułatwić zwalczanie tej choroby.

Za ustawą opowiedziało się 450 posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wniesiono poprawki o charakterze doprecyzowującym i technicznym.

zakazać chowu świń z powodu ASF, afrykański pomór świń, ASF

Będzie można zakazać chowu świń z powodu zagrożenia ASF

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zakazać chowu świń z powodu ASF - przewiduje projekt nowelizacji ustawy, mającej ułatwić zwalczanie tej choroby. Komisja rolnictwa skierowała we wtorek projekt do drugiego...
W drugim czytaniu projektu klub Kukiz'15 zaproponował dwie poprawki - jedna miała umożliwić odstrzał sanitarny dzików przy zastosowaniu noktowizorów i termowizorów; druga miała dać prawo izbom rolniczym do wnioskowania o wypowiedzenie dzierżawy obwodu łowieckiego w przypadku, gdyby koło łowieckie nie wykonało odstrzału dzików. Obie te poprawki zostały zaopiniowane negatywnie przez komisję rolnictwa, nie poparł ich też Sejm.

Ustawa ma charakter nadzwyczajny, głównym jej celem jest uszczegółowienie przepisów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Zakłada, by w wyjątkowych sytuacjach powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda mogli zakazać na danym obszarze utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych (świń).

Wprowadzenie tego ograniczenia miałoby miejsce wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, dotyczących szybko szerzących się lub powodujących znaczące straty szczególnie groźnych epizootii (masowe występowanie na określonym terenie i w określonym czasie zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną - PAP) o dużym znaczeniu dla gospodarki krajowej.

afrykański pomór świń, ASF, bioasekuracja, dziki, Polski Związek Łowiecki, MRiRW

ASF: już obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące bioasekuracji

Rolnicy z terenów objętych zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń będą musieli ogrodzić swoje gospodarstwa, a także regularnie przeprowadzać dezynsekcje. Resort rolnictwa wprowadził nowe, zaostrzone przepisy dotyczące bioasekuracji. Od piątku...
Nowe przepisy nakładają na myśliwych oraz dzierżawców lub zarządów obwodów łowieckich obowiązek przekazywania informacji o znacznej liczbie nagłych padnięć zwierząt.

Ponadto powiatowy lekarz weterynarii (w drodze decyzji administracyjnej) będzie mógł nakazać rolnikowi podjęcie działań w celu umożliwienia wykonania przez myśliwych odstrzału sanitarnego dzików na danym obszarze lub zakazać działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie takiego odstrzału. Chodzi o odstrzał głównie tam, gdzie tereny rolnicze położone są w bezpośredniej bliskości lasu.

Według tych przepisów powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać myśliwym odstrzał dzików; w przypadku, gdy tego nakazu nie wykonają, grożą im kary, a nawet wymówienie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.

Ponadto powiatowy lekarz weterynarii w przypadku, gdy nakazany został odstrzał sanitarny zwierząt, będzie mógł wnioskować do Polskiego Związku Łowieckiego o wyznaczenie dodatkowych osób do wykonania odstrzału, nienależących do danego koła łowieckiego. Takie rozwiązanie ma usprawnić odstrzał.

Odstrzał dzików będzie można też prowadzić na terenie parków narodowych.

Uszczegółowiono przepis dotyczący wykładania mat dezynfekcyjnych przez zarządców dróg publicznych. Obowiązek taki będzie ciążył na zarządcach dróg. Koszty dezynsekcji będą pokrywane z budżetu państwa.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu