Rząd przyjął ustawę. Ma bronić interesów rolników w handlu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-07-2019,8:10 Aktualizacja: 04-07-2019,8:17
A A A

Wzmocnienie pozycji producenta rolnego w łańcuchu produkcji żywności zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Nowelizacja ma być receptą na problemy rolników, którzy są najsłabszym ogniwem w łańcuchu produkcji żywności. Są narażeni na stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych przez podmioty o większej sile przetargowej.

uokik, skup owoców, owoce miękkie, jan krzysztof ardanowski, umowa kontraktacyjna

UOKiK będzie kontrolować firmy skupujące owoce po zaniżonych cenach

Według proponowanych przez resort rolnictwa przepisów, UOKiK będzie mógł kontrolować firmy skupujące np. owoce po cenach niższych od sugerowanych. Jeżeli okaże się, że przetwórca wykorzystuje pozycję rynkową zostanie na niego...

"Na rynku rolnym często występują - niczym nieuzasadnione - praktyki zakupu od rolników produktów rolnych po cenach rażąco niskich, które nie tylko nie gwarantują zysku ale często nie pokrywają kosztu wytworzenia produktu. Ponadto, wymagane prawem umowy na dostarczenie produktów rolnych, zawierane są bezpośrednio przed dokonaniem transakcji kupna-sprzedaży, w sytuacji gdy jedna strona (nabywca) narzuca cenę, a sprzedający (dostawca) ze względu na szybko psujący się produkt, np. owoce miękkie (maliny, truskawki), zmuszony jest zaakceptować narzucane mu warunki" - wskazuje w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Zwraca też uwagę na wielu pośredników w obrocie żywnością, co także negatywnie wpływa na finanse rolników. Dlatego w projekcie ustawy przyjęto m.in. takie rozwiązania:

 • rozszerzenie wymogu zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych na pośredników, tj. podmioty, które nie zbywają produktów rolnych bezpośrednio konsumentom końcowym lecz kolejnym podmiotom w łańcuchu dostaw żywności, np. przetwórcom

  Platforma Żywieniowa, kowr, giełda rolno-spożywcza, producent rolny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Platforma żywnościowa ma skrócić łańcuch pośredników

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisały umowę, na mocy której NCBR dofinansuje 11 mln zł stworzenie platformy żywnościowej, która pozwoli na skrócenie łańcucha pośredników na...
 • rozszerzenie katalogu produktów rolnych objętych obowiązkiem zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych o ziemniaki, rzepak i rzepik
 • wprowadzenie możliwości określenia przez ministra rolnictwa w rozporządzeniu, w stosunku do wybranych produktów rolnych minimalnego okresu obowiązywania umowy lub minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy lub terminu zawarcia umowy
 • wprowadzenie możliwości wyrażenia sprzeciwu (na piśmie) przez producenta rolnego wobec stosowania minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy produktów rolnych lub terminu zawarcia umowy
 • podwyższenie obecnego poziomu kar pieniężnych oraz nałożenie kar pieniężnych na producentów rolnych i nabywców pośredniczących w łańcuchu dostaw produktów rolnych, m.in. za brak zawartej umowy czy niedotrzymanie minimalnego terminu jej obowiązywania
 • rozszerzenie zakresu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej o praktykę polegającą na nabywaniu produktu rolnego lub spożywczego po cenie niższej niż ustalona cena referencyjna przez nabywcę, gdy nabywa on taki produkt bezpośrednio od dostawcy, który go wytworzył lub m.in. od spółdzielni czy grupy zrzeszającej producentów.

wolne od gmo, znakowanie żywności, senat, ministerstwo rolnictwa, bezpieczeństwo żywności

Ustawa wprowadzająca oznakowanie "bez GMO" do podpisu prezydenta

Senatorowie nie zaproponowali poprawek do ustawy regulującej zasady znakowania żywności i pasz jako wytworzonych bez GMO. Nowe przepisy wprowadzą także kary za fałszowanie informacji o żywności. Za podjęciem uchwały głosowało 74 senatorów,...

"Zaproponowane rozwiązania stanowią odpowiedź na postulaty organizacji producentów rolnych, w tym producentów owoców. Wprowadzenie kar pieniężnych na obie strony umowy (producentów rolnych i nabywców ich towarów) będzie miało charakter prewencyjny i odstraszający. Takie rozwiązanie ograniczy zawieranie umów na dostarczanie produktów rolnych tuż przed ich dostawą" - zapewnia CIR.

Organem nakładającym kary będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Zmiany w przepisach zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W związku z tym, że regulacje zawarte w tych przepisach mogą być uznane za przepisy techniczne, projekt będzie notyfikowany w Komisji Europejskiej" - podsumowuje CIR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"