Rolnicy otrzymają większy zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-08-2018,17:40 Aktualizacja: 14-08-2018,21:02
A A A

Ministerstwo rolnictwa przekazało do konsultacji projekt zmiany ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez rolników.

Zgodnie z projektem rośnie limit odliczenia od hektara, pojawia się też odliczenie dla hodowców bydła.

Propozycja resortu rolnictwa zakłada, że rolnik będzie mógł odliczyć akcyzę maksymalnie od 100 litrów oleju napędowego na hektar uprawianej powierzchni. Obecnie limit ten wynosi 86 litrów oleju na hektar.

Plan dla wsi, PZPRZ, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do paliwa rolniczego, jan krzysztof ardanowski

100 litrów to za mało. Rolnicy chcą większych dopłat do paliwa

Jako jeden z najważniejszych punktów ogłoszonego niedawno Planu dla wsi znalazła się zapowiedź zwiększenia wsparcia finansowego do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i chowu bydła, co miałoby zmniejszyć koszty...
Stawkę zwrotu akcyzy od 1 litra w danym roku Rada Ministrów będzie określać w drodze rozporządzenia, wydawanego do 31 grudnia roku poprzedniego. Obecnie rząd ma czas dna wydanie rozporządzenia do 30 listopada.

W skierowanym do konsultacji projekcie pojawia się też możliwość odliczenia akcyzy od ceny oleju napędowego zużywanego przez hodowców bydła. W tym przypadku proponowany limit odliczenia to iloczyn trzydziestokrotności ustalonej przez rząd stawki oraz średniej rocznej liczby bydła w przeliczeniu na tzw. duże jednostki przeliczeniowe (DJP) bydła.

Taki zapis oznacza wprowadzenie limitu odliczenia akcyzy od maksymalnie 30 litrów oleju napędowego na 1 DJP.

Zwiększenie pomocy finansowej dla producentów rolnych w formie zwrotu podatku akcyzowego uzasadnione jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku - stwierdza uzasadnienie projektu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

paliwo, zwrot akcyzy, rolnictwo, wniosek o zwrot akcyzy, faktura VAT

Wystarczy wniosek i faktury VAT, a pieniądze pojawią się na koncie

Rolnik, który chce odzyskać w 2018 roku część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do...
W Ocenie Skutków Regulacji wskazuje się, że przepisy te dotyczą niemal 1 mln 400 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, w tym ponad 342 tys. gospodarstw utrzymujących bydło.

Według OSR, koszt wprowadzanego rozwiązania dla budżetu państwa to 772 mln zł rocznie przy założeniu, że stawka zwrotu akcyzy wynosi 1 zł za litr, powierzchnia gruntów objętych tym rozwiązaniem to 14,2 mln ha, a pogłowie bydła to niecałe 6 mln sztuk. W OSR podkreślono, że w budżecie na 2018 r. kwota zarezerwowana na zwrot akcyzy to 860 mln zł.

Zakłada się, że w kolejnych latach planowane w budżecie środki na ten cel byłyby na tym samym poziomie.

Konsultacje publiczne projektu mają potrwać do 28 sierpnia.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich