100 litrów to za mało. Rolnicy chcą większych dopłat do paliwa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-08-2018,16:35 Aktualizacja: 08-08-2018,16:40
A A A

Jako jeden z najważniejszych punktów ogłoszonego niedawno Planu dla wsi znalazła się zapowiedź zwiększenia wsparcia finansowego do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i chowu bydła, co miałoby zmniejszyć koszty generowane w polskich gospodarstwach.

Limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych objętych zwrotem podatku akcyzowego zostanie zwiększony z obowiązującej ilości 86 l do 100 l ON/ha.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje o "urealnienie tej stawki" do rzeczywistego średniego zużycia, tj. 126 l ON/ha.

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, dopłaty do paliwa rolniczego, olej napędowy, ministerstwo rolnictwa

Państwo dopłaci blisko dwa miliardy do paliwa rolniczego

Od przyszłego roku państwo będzie dopłacało 1 mld 180 mln zł do paliwa rolniczego - zapowiedział w czwartek Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dodał, że 25 lipca spotka się z protestującymi organizacjami, by rozmawiać o ich...

W ocenie organizacji, "tylko taki limit rekompensuje rolnikom poniesione nakłady na produkcję rolniczą, wobec systematycznego wzrostu cen środków do produkcji rolnej i przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce".

PZPRZ od lat postuluje o przyjęcie takiej właśnie stawki, a także o podniesienie wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego do wysokości 1,17/l i zmniejszenie biurokracji, która pozwoli obniżyć koszty obsługi prowadzonej przez gminy.

"Stawka 100 l ON/ha jest nadal zbyt niska i absolutnie nie odzwierciedla realiów pracy w gospodarstwie rolnym. Związek przeprowadził szczegółowe wyliczenia w oparciu o dostępne publikacje naukowe, sporządzone przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa, a dotyczące zużycia oleju napędowego na 1 ha, z których wynika, że średnie zużycie jest dużo wyższe od obowiązującego limitu i wynosi wspomniane 126 l ON/ha" - czytamy w liście do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Dlatego Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje o "ustanowienie realnego limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych objętych zwrotem podatku akcyzowego, na poziomie wyliczonym przez niezależnych ekspertów".

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, dopłaty do paliwa rolniczego, olej napędowy, krir, ministerstwo rolnictwa

Dopłaty do paliwa. Podpis użytkownika gruntów powinien wystarczyć

Podpis użytkownika ziemi na wniosku o zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej powinien wystarczyć. Właściciel gruntu czasami jest bowiem po prostu nieosiągalny. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z postulatem...
Warto podkreślić, że - w ocenie związkowców - zwiększenie stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze mogłoby chociaż częściowo zniwelować straty jakie rolnicy ponoszą na skutek częstych w ostatnim okresie przymrozków, nawałnic, suszy czy ASF-u i niejednokrotnie produkcji poniżej kosztów.

"Jest to szczególnie istotne w kontekście aktualnych doniesień prasowych dotyczących skierowania pomocy bezpośredniej jedynie do rolników, których straty spowodowane suszą przekroczyły 70 proc. W tym roku w Polsce nie ma w praktyce rolników, którzy w mniejszym lub większym stopniu nie ucierpieliby z powodu suszy lub innych niekorzystnych zjawisk pogodowych" - czytamy w liście do ministra.

"Biorąc to pod uwagę, podwyższenie zwrotu do 126 l ON/ha byłoby formą wsparcia również dla zdecydowanej większości rolników,  którzy ucierpieli z powodu suszy ale nie są w stanie wykazać strat przekraczających 70 proc. Na taką pomoc rolnicy czekają i jest im ona niezbędna, aby przynajmniej w niewielkim stopniu zrekompensować poniesione straty" - postuluje PZPRZ.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie