Wystarczy wniosek i faktury VAT, a pieniądze pojawią się na koncie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
12-08-2018,14:00 Aktualizacja: 12-08-2018,9:51
A A A

Rolnik, który chce odzyskać w 2018 roku część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. - przypomina Urząd Gminy w Potworowie na Mazowszu.


Plan dla wsi, PZPRZ, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do paliwa rolniczego, jan krzysztof ardanowski

100 litrów to za mało. Rolnicy chcą większych dopłat do paliwa

Jako jeden z najważniejszych punktów ogłoszonego niedawno Planu dla wsi znalazła się zapowiedź zwiększenia wsparcia finansowego do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i chowu bydła, co miałoby zmniejszyć koszty...

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r., gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z przepisami części II załącznika do ww. ustawy, jako zaświadczenia traktuje się m.in. poświadczenia zgodności kopii dokonywane przez organy administracji samorządowej.

"Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 14 października 2011 r. znak PL/LM/835/16/JGR/11/AE-3658), potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta pracownika urzędu gminy kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych, dokonywane na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., podlega opłacie skarbowej" - informują urzędnicy.

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, dopłaty do paliwa rolniczego, olej napędowy, ministerstwo rolnictwa

Państwo dopłaci blisko dwa miliardy do paliwa rolniczego

Od przyszłego roku państwo będzie dopłacało 1 mld 180 mln zł do paliwa rolniczego - zapowiedział w czwartek Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dodał, że 25 lipca spotka się z protestującymi organizacjami, by rozmawiać o ich...

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego, dokonywane jest na wniosek producenta rolnego. Wnioskodawca, mając bowiem prawo wyboru, decyduje, że do przedmiotowego wniosku nie załącza oryginałów faktur VAT, a jedynie ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika urzędu gminy.

Odnosząc się do sytuacji, kiedy producent rolny załączy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego oryginały faktur VAT, a następnie wystąpi o ich zwrot, należy odróżnić dwie sytuacje:

1) wniosek o zwrot faktur VAT w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
2) wniosek o zwrot faktur VAT po zakończeniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

W pierwszym przypadku, potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje na wniosek, a zatem implikuje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. W przypadku, gdy wnioskodawca już po zakończonym postępowaniu, zwraca się o zwrot wcześniej dołączonych do wniosku oryginałów faktur VAT, poświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.

Należy zauważyć, że do celów dowodowych należałoby pozostawić w aktach poświadczone kopie wydanych oryginałów faktur VAT. W tym przypadku organ administracji publicznej poświadcza jednak kopie dokumentów za zgodność z oryginałem z urzędu, a zatem poświadczenie to pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o opłacie skarbowej.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu