Rolnicy ekologiczni będą dostawać wyższe wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-05-2022,8:05 Aktualizacja: 13-05-2022,8:08
A A A

Sejm uchwalił ustawę o rolnictwie ekologicznym. Dokument dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Za ustawą głosowało 308 posłów, przeciw było 148, wstrzymała się jedna osoba. Wcześniej posłowie w głosowaniu odrzucili 8 poprawek zgłoszonych przez klub Koalicji Obywatelskiej w drugim czytaniu. Nie uzyskały one także akceptacji sejmowej komisji rolnictwa.

rolnictwo ekologiczne, PROW 2014-2020, Plan Strategiczny dla WPR2023-2027, Zielony Ład

Rolnictwo ekologiczne bez mechanizmu degresywności dopłat

Rezygnację ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych od 2022 r. - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do prac rządowych. Oznacza to, że gospodarstwa powyżej 50 ha nie będą miały zmniejszonej...

Projekt wpłynął do Sejmu w kwietniu. Ustawa była rozpatrywana na posiedzeniu komisji rolnictwa dwukrotnie, posłowie zgłosili do niej łącznie 27 poprawek. Ostatecznie do rządowego projektu ustawy zostało wprowadzone 10 poprawek zgłoszonych przez PiS, a wszystkie autorstwa posłów opozycji zostały odrzucone.

Ustawa implementuje unijne przepisy do polskiego prawodawstwa. Po wejściu w życie uchwalonej ustawy, straci moc dotychczas obowiązująca z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

W stosunku do obecnej ustawy o rolnictwie ekologicznym, nowa wprowadza przepisy m.in. polegające na zmianie uprawnienia do kontroli certyfikacji produkcji ekologicznej z ministra rolnictwa na głównego inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Będzie miał też w kompetencjach wydawanie decyzji i "wiążących poleceń" w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez jednostki certyfikujące.

rolnictwo ekologiczne, Farma Świętokrzyska, Łukasz Gębka, strategia od pola do stołu

Rolnictwo ekologiczne potrzebuje wsparcia

By sprostać unijnemu celowi, zgodnie z którym 25 proc. gruntów rolnych do 2030 r. ma być uprawiana ekologiczne, potrzebne są wielokierunkowe działania państwa pomocy w rozwoju eko-produkcji w kraju - uważają eksperci gospodarstwa...

Ustawa określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

Nowe przepisy wprowadzą ułatwienia dotyczące stosowania nawozów dopuszczonych w innych państwach Unii Europejskiej oraz Turcji. Nawozy te będzie można łatwiej sprowadzać do Polski, co powinno zwiększyć ich dostępność dla rolników ekologicznych.

Przepisy ustawy przewidują również zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej.

Rozwiązanie to ma podnieść wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co istotnie przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.

rolnictwo ekologiczne, uprawy ekologiczne, GIJHAR-S, zboża, rośliny na pasze

Pół miliona ekologicznych hektarów. Ale było więcej

W 2019 roku w Polsce było 20 144 producentów ekologicznych, a w 2020 r. 20 274. Przed 2 laty ich liczba w skali roku spadła o 2 proc., zaś przed rokiem wzrosła 0,7 proc. To dane zawarte w przygotowanym przez Główny Inspektorat Jakości...

Ustawa znosi wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to - w ocenie ministerstwa rolnictwa - przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Nowe przepisy wprowadzają dotkliwe kary za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym, oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznych, co powinno poprawić ochronę konsumentów oraz producentów przed nieuczciwymi praktykami.

Większość przepisów uchwalonej ustawy ma wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem przepisów dotyczących eksportowego świadectwa fitosanitarnego, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Pod koniec grudnia 2020 r. w Polsce zarejestrowanych było 20 274 producentów żywności ekologicznej (rolników i przetwórców), najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim. To województwo przoduje też pod względem powierzchni upraw ekologicznych. W sumie w kraju uprawy ekologiczne zajmują ok. 3,5 proc. ogólnej powierzchni (ok. 108,5 tys. ha).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie