Podatek rolny ma zostać na zeszłorocznym poziomie. Rząd pracuje nad projektem ustawy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-03-2024,19:55 Aktualizacja: 29-03-2024,19:57
A A A

Informacja o pracach nad projektem ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r. pojawiła się w piątek (29 marca) w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W zawiadomieniu o powstającym projekcie ustawy przypomniano, że przyjmowaną do ustalenia podatku rolnego średnią cenę skupu żyta określa prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” - w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Z uwagi na to, że GUS ogłosił za 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2023 r. cenę żyta wyższą niż w poprzednim roku o 21 proc., uwzględniając wzrost kosztów produkcji rolnej, głównie nośników energii i nawozów, jest zasadne pozostawienie wysokości podatku rolnego na poziomie roku 2023” - czytamy w rządowej informacji.

kołodziejczak, wiceminister, minister, siekierski, podatek rolny, protest, rolnicy

Kołodziejczak: minister Siekierski będzie rozmawiał z ministrem finansów o podatku rolnym

Jeden z postulatów rolników, to by podatek rolny pozostał na poziomie z ubiegłego roku - ja też się do tego przychylam. Jutro minister Siekierski będzie o tym rozmawiał z ministrem finansów, by pieniądze dla...

Jak w niej dodano, w projekcie ustawy będzie propozycja zwrotu części podatku rolnego w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy w cenie przyjętej do naliczania podatku rolnego w 2024 r. i przyjętej w 2023 r. oraz liczby hektarów przeliczeniowych określonych w danym nakazie podatkowym lub deklaracji podatkowej.

Zwrot podatku będzie następował w formie kompensaty części podatku rolnego, przypadającej do zapłaty w czwartej racie podatku rolnego, której płatność przypada do dnia 15 listopada 2024 r. albo w formie zwrotu części podatku rolnego zapłaconego w całości do dnia złożenia wniosku, który to zwrot będzie następował bez zbędnej zwłoki” - wskazano.

Przypomnijmy, że pozostawienie podatku rolnego na dotychczasowym poziomie to jeden z postulatów protestujących rolników.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu