Komornicy zajmują zaliczki na dopłaty. Co robić?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-01-2017,8:35 Aktualizacja: 02-01-2017,8:39
A A A

Jeśli komornik zajął na koncie bankowym pieniądze przelane przez ARiMR z tytułu dopłat bezpośrednich, należy zwrócić się do niego o umorzenie postępowania, a potem - ewentualnie - wystąpić do sądu.

W trudnych dla rolnictwa czasach część gospodarzy ma spore kłopoty finansowe. Tąpnięcia w poszczególnych sektorach rynku rolnego, nieprzewidywalna aura, szkody łowieckie, nieprzejednane w kwestiach zaciągniętych kredytów banki - powody, z  których łatwo wpaść w dołek, będąc współczesnym farmerem, można wymieniać i wymieniać.

dopłaty bezpośrednie, arimr, wypłata dopłat bezpośrednich, zaliczki na poczet dopłat

Zaliczki wypłacone, czas na dopłaty bezpośrednie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i od czwartku będzie wypłacała dopłaty. W formie zaliczek do rolników trafi ok. 10 mld zł, a pozostałe ponad 4 mld zł dostaną do...
Jak poinformował samorząd rolniczy, napływają do niego sygnały od właścicieli gospodarstw, którym komornik zajął przelane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunki bankowe pieniądze z tytułu zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. To stało się podstawą do wystąpienia do ministra rolnictwa.

Zanim jednak o tym, warto wrócić do marca tego roku, kiedy to samorząd również zwrócił się w podobnej sprawie do resortu rolnictwa. Wówczas w odpowiedzi napisano, że "przepisy przewidują wyłączenie z zajęcia - na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - należności ustalanych w drodze decyzji administracyjnych lub wierzytelności wynikających z umów z tytułu płatności realizowanych przez ARiMR".

komornik, egezukucja komornicza, stado, zwierzęta gospodarskie, maszyny rolnicze, nawozy

Komornik nie zabierze rolnikowi stada podstawowego

Zadłużeni rolnicy będą lepiej zabezpieczeni podczas egzekucji sądowych. Wyłączone z takich procedur będzie np. stado podstawowe. Nowe przepisy mają sprawić, by gospodarz dalej zarabiał i spłacał wierzycieli. Jeszcze w tym roku podpisane zostanie...
Według ministerstwa tym samym agencja nie może przekazywać pieniędzy m.in. z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rachunki wskazane przez komorników, lecz wyłącznie na konta podane przez producentów rolnych we wnioskach o płatności.

"Przepisy nie ograniczają jednak możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej już z rachunków bankowych rolników" - zaznaczyli urzędnicy.

Teraz - wobec kolejnych skarg - rolniczy samorząd ponownie zapytał o możliwość zajęcia środków z płatności bezpośrednich znajdujących się już na rachunku bankowym rolnika.

Resort rolnictwa potwierdził, iż nie podlegają egzekucji ani administracyjnej, ani na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, środki pochodzące z programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej (a więc m.in. dopłaty bezpośrednie).
No chyba, że "wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone".

dopłaty bezpośrednie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, płatności bezpośrednie

Dopłaty na konto rolnika, a nie komornika

ARiMR nie może przekazywać pieniędzy z tytułu płatności bezpośrednich na konta komorników, lecz wyłącznie na rachunki wskazane przez wnioskujących o fundusze producentów rolnych. Niestety, w dzisiejszych, trudnych czasach część...
Według ministerstw, mając to wszystko na uwadze oraz fakt, ze komornicy mają ograniczone możliwości badania pochodzenia kasy na rachunku bankowym, w razie zajęcia takich środków, beneficjent (zadłużony rolnik) powinien zwrócić się do komornika o umorzenie postępowań w zakresie obejmującym egzekucję z tych środków.

Jeżeli wniosek nie zostanie uwzględniony, można wnieść do sądu skargę na czynność komornika. "W konkretnych sprawach rozstrzygniecie kwestii, czy środki te podlegają egzekucji, należy zatem do sądu sprawującego nadzór judykacyjny nad komornikiem sądowym" - wskazuje resort.

Jeśli chodzi o egzekucję administracyjną, nadzór nad nią sprawuje właściwy miejscowo dyrektor izby skarbowej. Może on - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - wstrzymać z urzędu, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postepowanie egzekucyjne.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu