Zaliczki wypłacone, czas na dopłaty bezpośrednie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-12-2016,8:25 Aktualizacja: 01-12-2016,9:00
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i od czwartku będzie wypłacała dopłaty. W formie zaliczek do rolników trafi ok. 10 mld zł, a pozostałe ponad 4 mld zł dostaną do końca czerwca 2017 r.

Od 17 października do 30 listopada ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich. Otrzymali je wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do ich przyznania. Do wtorku agencja przekazała na konta bankowe rolników 9,63 mld zł. W ramach tegorocznych dopłat z tytułu gospodarowania w trudnych warunkach (ONW) dostali prawie prawie 600 mln zł oraz ponad 77 mln zł jako płatności rolnośrodowiskowe za 2016 rok.

Prezes ARiMR: terminowa wypłata dopłat bezpośrednich największym sukcesem minionego roku

Wypłaty dopłat bezpośrednich za 2015 rok, realizacja zaliczek na poczet płatności za 2016 rok i otwarcie wydziału informatycznego Agencji w Lublinie - to zdaniem prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniela Obajtka największe...

O dopłaty bezpośrednie za 2016 r. ubiega się 1 mln 350 tys. rolników.

W tym roku ARiMR wypłaciła zaliczki po raz pierwszy w wysokości aż 70 proc. należnych dopłat. Taką formę pomocy dla rolników wprowadzono ze względu na trudną sytuację m.in. na rynku mleka, owoców i warzyw oraz wieprzowiny. Na dopłaty bezpośrednie przeznaczono 14,8 mld zł - o 316 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

Podstawowa dopłata - jednolita płatność obszarowa - wynosi 462,05 zł za hektar. Przysługuje każdemu rolnikowi, który złoży stosowny wniosek do ARiMR, posiada co najmniej 1 ha ziemi i utrzymuje ją w dobrej kulturze rolnej (ziemia nie musi być uprawiana).

Wszyscy także dostają dopłatę za zazielenienie, czyli za realizację praktyk sprzyjających klimatowi. Gospodarstwa do 10 hektarów są zwolnione z obowiązku dywersyfikacji upraw czy utrzymywania trwałych użytków zielonych. Płatność dodatkowa przysługuje zaś rolnikowi posiadającemu co najmniej 3 ha, ale nie więcej niż 30 ha.

Poleć
Udostępnij