Komornik nie zabierze rolnikowi stada podstawowego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-12-2016,10:35 Aktualizacja: 12-12-2016,11:30
A A A

Zadłużeni rolnicy będą lepiej zabezpieczeni podczas egzekucji sądowych. Wyłączone z takich procedur będzie np. stado podstawowe. Nowe przepisy mają sprawić, by gospodarz dalej zarabiał i spłacał wierzycieli.

Jeszcze w tym roku podpisane zostanie prawdopodobnie rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.

kupno ziemi, anr, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, egzekucje komornicze

Ziemia z egzekucji komorniczych dla rolników

Rolnicy dążący do powiększenia areału w swoich gospodarstwach powinni zwrócić baczniejszą uwagę na hektary sprzedawane w drodze egzekucji komorniczych. "Głód ziemi" jest przez chcących rozwijać się gospodarzy odczuwany w...

Wcześniejszy akt prawny pochodzi z 1996 r., jest przestarzały i nie przystaje do obecnych uwarunkowań dotyczących prowadzenia gospodarstw. Dla przykładu, obecne rozporządzenie wyłącza spod egzekucji komorniczej m.in. konia z uprzężą czy kierat. Takiej siły pociągowej czy maszyny w produkcji rolnej już od dawna nie używa się.

"Projektuje się również rezygnację z tych regulacji, które miały zapewnić wyżywienie dłużnikowi i członkom jego rodziny. W ich miejsce proponuje się wprowadzenie takich rozwiązań, które umożliwią prowadzenie dalszej produkcji w gospodarstwie rolnym. Przychody z tej działalności będą mogły być przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli. Dzięki takiemu podejściu, egzekucja nie przesądzi o ewentualnej likwidacji gospodarstwa. Katalog wyłączeń zawarty zmienianym rozporządzeniu obejmuje zatem te wszystkie składniki gospodarstwa, które są niezbędne dla zapewnienia jego dalszej działalności" - napisano w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia.

I tak, po zmianach egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi nie będą podlegać:

 • stado podstawowe zwierząt gospodarskich (krów mlecznych, krów mięsnych, koni, kóz, owiec, świń, drobiu z wyłączeniem kur niosek, zwierząt futerkowych)
 • zwierzęta spoza stada podstawowego w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwo (w okresie: źrebaki do 5 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy, koźlęta do 5 miesięcy)
 • zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór
 • podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie
 • ciągniki wraz z maszynami i sprzętem współpracującym, niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów
 • silosy na zboża i pasze
 • zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego
 • materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie dłużnika w danym roku gospodarczym
 • zapasy opału na okres 6 miesięcy
 • nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa dłużnika
 • zapasy paszy i ściółki dla inwentarza do najbliższych zbiorów
 • podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego
 • zaliczki na poczet dostaw
 • budynki gospodarcze i grunty rolne niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza

Jest jeszcze jedna ważna zmiana. Egzekucji nadal nie będzie podlegać nadwyżka inwentarza żywego, ale jeśli komornik (nie jak stanowią obecne przepisy kierownik urzędu rejonowego - już ich nie ma) po uzyskaniu opinii wójta lub burmistrza/prezydenta miasta uzna, że jest ona niezbędna do prowadzenia gospodarstwa.

Poleć
Udostępnij