Izby rolnicze chcą nowelizacji ustawy ws. obrotu ziemią

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
23-04-2016,9:10 Aktualizacja: 23-04-2016,9:13
A A A

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do prezydenta Andrzeja Dudy z pismem, w który zwraca uwagę, że w ustawie dot. obrotu ziemią nie uwzględniono wielu uwag samorządu rolniczego. Izby liczą, że ustawa zostanie znowelizowana z inicjatywy prezydenta.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, uchwalona przez Sejm 14 kwietnia, nie została jeszcze podpisana przez prezydenta.

Reguluje ona prywatny obrót ziemią; zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, ma kwalifikacje rolnicze i co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.

ustawa, ziemia, Sejm, PiS, ustawa o ziemi

Księża będą mogli handlować ziemią

W środę wieczorem odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu...
Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz powiedział w piątek PAP, że do prezydenta zostało skierowane pismo, by wyszedł on z inicjatywą szybkiej nowelizacji tej ustawy, z uwzględnieniem postulatów samorządu. Zdaniem prezesa KRIR, prezydent powinien jednak podpisać ustawę. Dodał, że ustawa w Sejmie była procedowana bardzo szybko.

W piśmie skierowanym w tym tygodniu do prezydenta Dudy zarząd KRIR wskazał, że podczas prac w parlamencie nie wzięto pod uwagę propozycji samorządu, by rolnikowi indywidualnemu, prowadzącemu już gospodarstwo od ponad 5 lat, staż pracy w gospodarstwie zaliczyć na poczet wykształcenia rolniczego.

- Kolejną nieuwzględnioną propozycją jest to, by rolnik indywidualny mógł kupować ziemię poza swoją gminą lub gminą sąsiednią - powiedział Szmulewicz.

zakup ziemi, warmia i mazury, sprzedaż ziemi, dzierżawa ziemi, sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Na Warmii i Mazurach zamarł rynek obrotu ziemią

W województwie warmińsko-mazurskim zamarł rynek prywatnego obrotu ziemią rolną - przyznają przedstawiciele biur nieruchomości. Mimo, że właściciele ziemi znacznie obniżyli ceny gruntów i tak nie ma chętnych na ich kupno. W ocenie...
Jak wyjaśnił, mimo iż autorzy projektu zapewniali, że rolnik prywatną ziemią będzie mógł kupić w całej Polsce, to - według prawników - jest to niemożliwe.

Zdaniem Szmulewicza jest też potrzeba wprowadzenia przepisu dotyczącego możliwości dziedziczenia przez dzieci rolnika siedliska użytkowanego przez rolnika, który oddał ziemię na rzecz Skarbu Państwa za emeryturę w KRUS lub możliwość skorzystania przez takich emerytowanych rolników z prawa zasiedzenia.

Jak tłumaczył, wielu rolników, którzy oddali gospodarstwo za emeryturę, mogło zostawić sobie do hektara ziemi. Teraz takich siedlisk nie będzie można sprzedać.

Nowa ustawa przewiduje, że będzie można sprzedawać działki do 0,3 hektara osobom niezwiązanym z rolnictwem. Oznacza to, że osoba z miasta nie będzie mogła nabyć siedliska z działką, a rolnicy taką inwestycją nie są zainteresowani i domy na wsi stoją puste - argumentował szef Izb.

Sejm, ustawa, głosowanie, PiS, posłowie, Krzysztof Jurgiel, MRiRW

Zakaz sprzedaży ziemi na 5 lat. Sejm uchwalił ustawę

W czwartek wieczorem posłowie przegłosowali rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Pierwotnie zakładano, że ostateczne głosowanie odbędzie się w...
KRIR zaznaczyła ponadto, że "pomimo że rolnicy rozumieją i akceptują przeznaczanie ziemi na cele religijne, np. na budowę kościołów, cmentarzy (wieś zawsze bowiem była ostoją polskości, wiary i tradycji), sprzeciwiają się jednak przeznaczaniu dużych areałów ziemi rolniczej na cele nie związane z celami religijnymi.

- Uprawa ziemi powinna być w rękach rolników i nie powinno się ziemi rolnej sprzedawać kościołom czy związkom wyznaniowym, bo one nie powinny zajmować się uprawą gruntów - powiedział Szmulewicz.

Ustawa ma wejść w życie 1 maja 2016 r., gdyż wtedy kończy się 12-letni okres ochrony na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.

W opinii niektórych prawników oraz części opozycji ustawa narusza przepisy Konstytucji RP oraz prawo unijne.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej