Będą ułatwienia w sprzedaży żywności przez rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
13-05-2016,17:25 Aktualizacja: 14-05-2016,9:27
A A A

Ułatwienie rolnikom sprzedaży żywności przez nich wyprodukowanej w gospodarstwie - zakłada projekt ustawy przygotowany przez resort rolnictwa. Projekt jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych - poinformowało ministerstwo.

Konsultacje publiczne, podczas których można zgłaszać uwagi i propozycje do przedstawionych w projekcie rozwiązań, potrwają do 18 maja 2016 r.

sprzedaż bezpośrednia, produkty wytwarzane przez rolników, ustawa o sprzedaży detalicznej

Sprzedaż bezpośrednia. Na razie małe zainteresowanie rolników

Ustawa w sprawie opodatkowania rolników chcących sprzedawać własne produkty obowiązuje dopiero od tego roku. Na razie jednak zainteresowanie skorzystaniem z ryczałtowej formy opodatkowania jest niewielkie i zgłosiło je tylko 30 osób....


Nowe przepisy mają stworzyć warunki do rozwoju produkcji i sprzedaży detalicznej, która rolnik będzie mógł sprzedawać bez udziału pośredników. Żywność musi być jednak wytworzona z produktów pochodzących w części lub w całości z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli (tzw. rolniczy handel detaliczny).

Na mocy projektowanej ustawy planuje się zdefiniowanie pojęcia "rolniczy handel detaliczny" (dotychczas na określenie takiej sprzedaży używało się pojęcia sprzedaż bezpośrednia-PAP).

Wskazane zostaną organy właściwe do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego (było to przy uchwalaniu obecnie obowiązującej ustawy o sprzedaży bezpośredniej przedmiotem sporu - PAP).

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, bezpieczeństwo żywności, krzysztof jurgiel

Od pola do stołu. Żywność pod jedną kontrolą

W resorcie rolnictwa opracowana została koncepcja poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. Planowane jest powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa poinformował, że projekt oparty jest na...
W tym zakresie zaproponowano, aby nadzór nad bezpieczeństwem żywności w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego powierzony został Inspekcji Weterynaryjnej, a nadzór nad produkcją pochodzenia roślinnego sprawowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Projekt ustawy przyznaje ministrowi rolnictwa kompetencje do określania w drodze rozporządzeń limitów ograniczających rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego; wymagań higienicznych dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny oraz preferencji podatkowych w postaci zwolnień przedmiotowych dla przychodów uzyskiwanych z rolniczego handlu detalicznego - poinformował biuro prasowe resortu w komunikacie.

Ministerstwo zakłada, że rolnik bez podatku będzie mógł sprzedać produkty do kwoty 40 tys. zł rocznie. Planuje się, że przygotowywana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

***

Dokument został opublikowany na stronie resortu rolnictwa oraz Rządowego Centrum Legislacji pod adresem http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284402.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu