ASF. Ważna poprawka Senatu do drugiej specustawy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-09-2016,9:00 Aktualizacja: 23-09-2016,11:55
A A A
Zgodnie w nowymi przepisami powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakazać: sanitarny odstrzał dzików, ubój trzody chlewnej za odszkodowaniem, przestrzeganie zasad bioasekuracji. Poprawkę Senatu przyjęli już posłowie i ustawa czeka tylko na podpis prezydenta.
 
Senat wprowadził poprawkę do ustawy zmniejszającą kary dla dzierżawców i zarządców obszarów łowieckich za niewykonanie nakazów sanitarnego odstrzału dzików do 0,25-1,3 średniego miesięcznego wynagrodzenia. Ustawa przewiduje kary w wysokości 1-3-krotnego wynagrodzenia.
afrykański pomór świń, ASF, wirus, podlaskie, trzoda chlewna, wieprzowina, świnie

Sejm uchwalił drugą specustawę, która ma pomóc zwalczyć ASF

Powiatowi lekarze weterynarii będą mogli nakazać: sanitarny odstrzał dzików; ubój trzody chlewnej za odszkodowaniem; przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców świń - zakłada tzw. druga specustawa dot. zwalczania...
Wcześniej na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa Andrzej Konieczny, wiceminister środowiska tłumaczył, że nakładanie kar na koła łowieckie za niewykonanie odstrzałów, od których nie może się odwołać, może doprowadzić do upadku wielu kół. 
 
Podkreślił, że koła w zwalczaniu ASF nie są traktowane po partnersku. Jak mówił, koła mogą nie móc wywiązać się z nakazu np. z powodu braku dzików, które mogą się przemieścić na inny teren czy też z powodu zbyt krótkiego czasu na odstrzał.
 
Poprawki do ustawy zgłosiło także Biuro Legislacyjne Senatu, większość z nich miała charakter redakcyjno-legislacyjny. Była też propozycja wykreślenia przepisów dotyczących zmiany stosunku pracy powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców. 
weterynaria, lekarze weterynarii, asf, rejestracja zwierząt, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, izba weterynaryjna

Lekarze weterynarii chcą większych uprawnień w walce z ASF

Potrzebne są większe uprawnienia dla lekarzy weterynarii w zwalczaniu ASF. Chodzi o restrykcyjne stosowanie zasad bioasekuracji nie tylko w strefach zagrożonych, ale w całym kraju - powiedział Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Izby...
Sejm uchwalił przepis, który zamienia zatrudnienie z umowy o pracę na mianowanie przez wojewódzkiego lekarza weterynarii. Legislator tłumaczył, że przepis ten wybiega poza materię nowelizowanych ustaw.
 
Obecny na posiedzeniu komisji minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powiedział, że rząd podtrzymuje ten przepis, gdyż część z weterynarzy źle wykonywało swoją pracę. Poinformował, że prokuratura w Białymstoku chce postawić zarzuty 13 lekarzom weterynarii, którzy "badali świnie zza okna samochodu".
 
Poprawki głosowane na komisji - z wyjątkiem jednej dotyczącej obniżenia kar dla myśliwych, którą zgłosił senator Przemysław Błaszczyk (PiS) - nie uzyskały poparcia senatorów.
 
Nowe przepisy dają większe uprawnienia Inspekcji Weterynaryjnej, mają usprawnić zwalczanie tej choroby. Przewidują tez sankcje karne za niewykonanie nakazów powiatowych lekarzy weterynarii.
 
Posłowie już nazajutrz poparli poprawkę Senatu. Za jej odrzuceniem głosowało 140 posłów, przeciw było 257, a 41 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają obowiązywać w 14 dni od ogłoszenia.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt