Agroturystyka w świetle prawa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dariusz Kucman | redakcja@agropolska.pl
30-12-2015,13:45 Aktualizacja: 30-12-2015,13:47
A A A

Działalność agroturystyczna to coraz częściej dodatkowe źródło dochodów dla rolników. Jak należy rozumieć to pojęcie? Jak jest umocowane w przepisach? Wobec wielu pytań w tej sprawie, wyjaśnień udzieliło Ministerstwo Gospodarki (obecnie Energii).

W art. 3. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) określono, że jej przepisów nie stosuje się do wynajmowania przez rolników pokoi i sprzedaży posiłków domowych, jako typowych usług oferowanych w ramach „agroturystyki”, a także świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Ustawa nie zawiera zatem definicji „gospodarstwa agroturystycznego”, a jedynie wskazuje przesłanki, na podstawie których rolnicy, bez wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mogą świadczyć usługi związane z pobytem turystów.

Turystyka wiejska to szansa na rozwój dla całego regionu

We wtorek w Ciechocinku rozpoczęło się trzydniowe Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej. W spotkaniu uczestniczą właściciele gospodarstw agroturystycznych, wiejscy animatorzy społeczni oraz przedstawiciele działających na rzecz rozwoju...

W oparciu o zasoby

„Ustawa nie ustanawia również ograniczeń tylko do wynajmu pokoi i sprzedaży posiłków domowych, bowiem wyraźnie umożliwia także świadczenie w gospodarstwie rolnym innych usług związanych z pobytem turystów. Oznacza to, zdaniem departamentu, że proponowane przez rolnika usługi nie mogą być ogólnodostępne, tj. nie mogą jednocześnie dotyczyć szerszego kręgu turystów niż przebywających na wypoczynku w jego gospodarstwie rolnym, którym świadczone byłyby te usługi na zasadach komercyjnych. Świadczenie usług w gospodarstwie agroturystycznym powinno oznaczać świadczenie ich w oparciu o zasoby tego gospodarstwa, bez zmiany ich charakteru i naruszenia podstawowej funkcji, którą jest zachowanie zdolności do produkcji rolnej” – precyzuje ministerstwo.

Do pięciu pokoi

ME zaznacza, że Ustawa SDG nie ustanawia ograniczeń co do rozmiaru prowadzonej działalności agroturystycznej. Ale ten rozmiar ma znaczenie dla celów podatkowych. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od tego podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Stawiają na regionalną żywność. Konkurencja rośnie

Dziesięciu producentów, restauratorów i handlowców z województwa pomorskiego otrzymało certyfikaty Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Obecnie należy do niej ponad 50 podmiotów.   Jak...

Natomiast Ustawa o usługach turystycznych zalicza wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, do tzw. „innych obiektów” niż typowe obiekty hotelarskie, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Oczywiście pod warunkiem, że obiekty te spełniają wymagania sanitarne czy też przeciwpożarowe. Również w tym przypadku ustawa nie ustanawia ograniczeń w zakresie rozmiaru działalności.

Trzeba zgłosić wójtowi

Co ważne, istnieje obowiązek zgłoszenia zamiaru świadczenia tego typu usług do ewidencji „innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie”, prowadzonej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Do takich obiektów nie należy używać nazw zastrzeżonych dla obiektów hotelarskich.

„W świetle powyższego należy podkreślić, że nie ma zdefiniowanej i jednolitej regulacji określającej ‘gospodarstwo agroturystyczne’. Są natomiast w różnych przepisach udogodnienia związane ze zwolnieniem z obowiązków określonych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, ze zwolnieniami podatkowymi, z podatkiem od nieruchomości czy wreszcie możliwość pozostawania w KRUS. Jednakże udogodnienia te mogą odnosić się tylko do rolników prowadzących ‘działalność agroturystyczną’, objętą wyłączeniem zawartym w art. 3 SDG” – podsumowuje resort.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę