Zaliczki na podatek. Kiedy KRUS potrąci aż 32 procent?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-01-2020,13:10 Aktualizacja: 15-01-2020,13:17
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyjaśniła zasady potrącania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2020 r.

Jest zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek zgodnie z prawem - jako płatnik emerytur i rent. Od 1 stycznia ustalane są one w kwocie równej 17 proc. świadczenia uzyskanego w miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 43,76 zł (ustalona od obowiązującej kwoty zmniejszającej podatek - 525,12 zł, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 43,76 zł).

składki rolnicze, krus, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie chorobowe

Rolnicze składki. Jakie będą w nowym roku?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno rentowe, obowiązujących w pierwszym kwartale 2020 r. Stawki nie zmieniają się w porównaniu...

"Jeżeli dochód emeryta/rencisty (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy 85 tys. 528 zł, wówczas od kwoty przekroczenia Kasa rozpocznie potrącanie zaliczki w wysokości 32 proc. dochodu. Natomiast od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach, tj. do 257 zł miesięcznie, zaliczki na ten podatek nie będą pobierane" - wyjaśnia KRUS.

Jednocześnie podaje, że w myśl znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczna kwota zmniejszająca podatek w 2020 r. wynosi od 0 zł do 1 tys. 360 zł w zależności od wysokości rocznego dochodu.

Jej wysokość będzie ustalona indywidualnie dla każdego emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku, czyli po zakończeniu roku podatkowego 2020.

Natomiast zaliczki potrącane będą w opisany wyżej sposób z zastosowaniem wspomnianej wyżej kwoty 525,12 zł. Jeśli roczne dochody świadczeniobiorcy nie przekroczą 8 tys. zł to kwota zmniejszająca podatek wyniesie dokładnie 1 tys. 360 zł.

krus, podatek dochodowy, emerytury i renty, urząd skarbowy

KRUS rozliczy podatek emerytów. Ale są wyjątki

Uwaga rolniczy emeryci i renciści! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 zapewnia, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy...

"Emerytom/rencistom, których roczne dochody wyniosą powyżej 8 tys. zł i nie przekroczą 13 tys. zł odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1 tys. 360 zł a 525,12 zł. Tym, których roczne dochody przekroczą 13 tys. zł, ale nie przekroczą 85 tys. 528 zł, odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek wynosząca 525,12 zł. W przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody przekroczą 85 tys. 528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie naliczana w wysokości poniżej 525,12 zł, a w przypadku emerytów/rencistów, których dochody roczne przekroczą kwotę 127 tys. zł kwota zmniejszająca wyniesie 0 zł" - precyzuje KRUS.

Jeśli chodzi składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych 9 proc. podstawy wymiaru składki. 7,75 proc. podstawy wymiaru składki pokrywane jest jednak z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25 proc. - potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Dokładne i obszerne informacje o świadczeniach z ubezpieczenia emerytalno-rentownego z KRUS-u można znaleźć tutaj.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement