WPR po 2020 roku oszczędna, ale bardziej przyjazna dla środowiska

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Ewa Wesołowska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-06-2018,10:50 Aktualizacja: 13-06-2018,11:17
A A A

Kraje członkowskie będą miały większą swobodę w rozdzielaniu środków na WPR. Priorytetem ma być wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych oraz pomoc dla młodych rolników - wynika z prezentacji założeń nowej WPR oraz komunikatu KE.

- W nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 kraje członkowskie będą miały większą swobodę w rozdzielaniu środków z budżetu na Wspólną Politykę Rolną - powiedział na prezentacji nowych założeń WPR Jerzy Plewa, dyrektor generalny UE ds. rolnictwa.

jerzy plewa, budżet ue, wydatki na rolnictwo, wpr po 2020 roku, dopłaty bezpośrednie

Najwięksi stracą najwięcej pieniędzy

Mniejsze dopłaty do produkcji dostaną rolnicy, których roczne przychody z gospodarstwa przekraczają 60 tys. euro - powiedział Jerzy Plewa, dyrektor generalny KE ds. rolnictwa. WPR po roku 2020 ma promować gospodarstwa mniejsze, stosujące...

Przyznał, że budżet UE na WSP będzie mniejszy o ok. 5 proc. i wyniesie 365 mld euro (dla wszystkich krajów członkowskich - PAP). - Polska dostanie jednak tylko 0,9 proc. mniej, podczas gdy cięcia dla innych państw wynoszą średnio 3,9 proc.- zapewnił.

Z założeń zmodyfikowanej WPR wynika, że państwa członkowskie będą miały możliwość przesunięcia do 15 proc. środków przydzielonych z filaru płatności bezpośrednich do filaru rozwoju obszarów wiejskich i odwrotnie, tak, aby zapewnić finansowanie priorytetów i działań określonych dla tych filarów.

Państwa członkowskie, aby dostać pieniądze, będą musiały napisać plany strategiczne, w których określą, w jaki sposób zamierzają osiągnąć najważniejsze cele gospodarcze, środowiskowe i społeczne.

"Plany zatwierdzać będzie KE, aby zapewnić ich spójność i ochronę jednolitego rynku" - czytamy w informacji KE.

Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL, dopłaty bezpośrednie, wpr po 2020 roku, budżet ue

Kosiniak-Kamysz: rząd zwija wieś. Trzeba walczyć o wyższy budżet WPR

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że przedstawiona przez Komisję Europejską propozycja podziału środków z budżetu UE przeznaczonych na rolnictwo jest porażką polskiego rządu, programem "dopłata minus". Zgodnie z...


Priorytetem WPR będzie wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych, które stanowią większość w sektorze rolnym UE oraz pomoc dla młodych rolników. Komisja, jak czytamy w informacji, "dąży do osiągnięcia bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich między państwa członkowskie w drodze konwergencji zewnętrznej".

Nowa WPR zakłada też zmniejszenie płatności bezpośrednich dla rolników, których dochód roczny z gospodarstwa przekracza 60 tys. euro i ograniczone do maksymalnego limitu 100 tys. euro na gospodarstwo rolne. Tyle, że od dochodu rolnicy będą mogli odliczyć koszty zatrudnienia pracowników.

KE zakłada, że w przyszłej perspektywie małe i średnie gospodarstwa otrzymają wyższy poziom wsparcia na hektar. Państwa będą musiały też przeznaczyć, co najmniej 2 proc. przydziału płatności bezpośrednich na pomoc młodym rolnikom, którzy zamierzają podjąć działalność.

"Będzie to uzupełnione wsparciem finansowym na rozwój obszarów wiejskich oraz różnymi działaniami ułatwiającymi dostęp do gruntów i przenoszenie praw własności do gruntów" - czytamy w informacji KE.

dopłaty, pieniądze, rolnictwo, WPR, wspólna plityka rolna, budżet UE

Znaczące cięcia w unijnym budżecie. Polscy rolnicy dostaną po kieszeni

Komisja Europejska zaproponowała w piątek nowy, zmniejszony budżet dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W jego ramach Polska miałaby otrzymać ok. 1 proc. mniej na dopłaty bezpośrednie dla rolników i ok. 25 proc. mniej na fundusz...

Kolejnym priorytetem KE w nowej perspektywie finansowej ma być większe zaangażowanie w zakresie ochrony środowiska i ochrony klimatu. Poza tym każde państwo będzie musiało oferować ekoprogramy wspierające rolników, którzy wykraczają poza obowiązkowe wymogi. I tak, co najmniej 30 proc. każdego krajowego przydziału środków na rozwój obszarów wiejskich ma być przeznaczonych na działania środowiskowe i klimatyczne.

Oprócz możliwości przesunięcia 15 proc. środków między filarami WPR państwa członkowskie będą także miały możliwość przesunięcia dodatkowych 15 proc. z filaru I do filaru II na finansowanie działań klimatycznych i środowiskowych (bez współfinansowania krajowego).

KE podkreśla, że osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, co zapewni "przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich".
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu