BGK wprowadził zmianę dotyczącą m.in. gwarancji dla sektora rolnego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
12-06-2024,7:00 Aktualizacja: 12-06-2024,8:34
A A A

BGK od początku maja w ofercie gwarancji zwiększył limit pomocy de minimis do 300 tys. euro i rozszerzył grono odbiorców o firmy transportowe – podał we wtorek bank w informacji prasowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego we wtorkowej informacji prasowej podał, że w swojej ofercie gwarancji dla przedsiębiorców zwiększył limit pomocy de minimis do 300 tys. euro. Poza tym grono odbiorców gwarancji ulega rozszerzeniu o firmy transportowe.

"Od początku maja 2024 r. przedsiębiorca, który zabezpiecza gwarancją BGK swój kredyt, leasing lub pożyczkę leasingową może korzystać z pomocy de minimis na jeszcze lepszych zasadach. Zmiana dotyczy: gwarancji de minimis, Biznesmax Plus z dotacjami, Ekomax, gwarancji dla sektora rolnego oraz gwarancji dla transakcji leasingowych" – czytamy w informacji BGK. Dodano w niej, że modyfikacje wynikają z dostosowania do nowych zasad wprowadzonych przez Komisję Europejską.

raport, bgk, rolnicy, branża rolno-spożywcza

Raport BGK: rolnicy nadal potrzebują łatwego dostępu do kapitału, by inwestować i modernizować gospodarstwa

Dla przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego zagrożeniem jest konkurencja ze strony podmiotów zagranicznych, wysokie koszty produkcji a także słaba pozycja negocjacyjna z odbiorcami - wynika z opublikowanego w czwartek raportu...

Bank podał, że poza zwiększeniem całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorcy, zmienił się także okres brany pod uwagę przy określaniu wykorzystania limitu tej pomocy (obecnie jest to 3 lata zamiast 3 lat podatkowych). Nastąpiło także zrównanie limitu pomocy de minimis przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w drogowym transporcie towarów z pozostałymi rodzajami działalności, a także wprowadzona została możliwość korzystania z pomocy de minimis "w przypadku nabycia środka transportu przez przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w drogowym transporcie towarów". Wreszcie do korzystania z pomocy de minimis dopuszczeni zostali przedsiębiorcy z sektora "przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury".

"Dzięki tym zmianom możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie gwarancji BGK do zabezpieczenia finansowania udzielanego przedsiębiorcom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Modyfikacje pozwalają również na korzystanie z dotacji na spłatę kapitału kredytu lub odsetek, które przedsiębiorca może otrzymać, gdy korzysta z wybranych gwarancji BGK jako zabezpieczenia spłaty kredytu (np. Biznesmax Plus z dotacjami)" – wskazano w informacji BGK. 

Poleć
Udostępnij