Wiceminister rolnictwa: średnia kwota dopłat za 2024 r. będzie wyższa od średniej UE. Szacujemy ją na 260,3 euro/ha

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-04-2024,12:55 Aktualizacja: 18-04-2024,13:37
A A A

Kiedy nowy rząd doprowadzi dopłaty dla rolników do obiecywanej wysokości 1200 zł za hektar? – spytali posłowie opozycji. W odpowiedzi wiceminister rolnictwa podał szacowaną przez resort średnią kwotę tego wsparcia na 2024 r. – 260,3 euro/h.

Grupa posłów z klubu PiS w ramach złożonej interpelacji zwróciła uwagę na obietnice przedwyborcze obecnej kolacji rządowej, w tym na program zaprezentowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe (Trzecia Droga), które współtworzy rząd.

„Niestety, do dnia dzisiejszego obiecane przez PSL rozwiązania nie zostały wprowadzone w życie. Na jakim etapie jest realizacja poniższej obietnicy wyborczej? Kiedy obietnice zostaną wprowadzone w życie?” – pytali w interpelacji posłowie, cytując następującą deklarację politycznych oponentów: „Będąc w nowym rządzie, doprowadzimy do podniesienia unijnych dopłat do wysokości 1200 zł/ha”.

dopłaty, ekoschematy, dobrostan zwierząt, stawki

Jakie będą dopłaty do Dobrostanu zwierząt? Ministerstwo pokazało stawki

Opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) projekt rozporządzenia w sprawie stawek w ekoschemacie Dobrostan zwierząt za 2023 r. trafił do publicznych konsultacji. Do wyliczeń stawek przyjęto opublikowany 29 września 2023 r. przez...

Transfer środków i dodatkowe wsparcie

Odpowiadając na to wystąpienie, wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski (PSL) podkreśla, że w celu zwiększenia poziomu wsparcia bezpośredniego dla rolników w Polsce, wdrożone zostały takie rozwiązania jak:

- (i) transfer środków z II filara WPR;

- (ii) dodatkowe wsparcie finansowane z budżetu krajowego - przejściowe wsparcie krajowe.

„Z możliwości transferu środków Polska korzysta już od kampanii 2014 r. - pula środków na płatności bezpośrednie jest zasilana środkami z II filaru WPR w maksymalnej wysokości dopuszczonej przepisami UE. Od 2023 r. poziom transferu został zwiększony do 30 proc., a kwota transferu wynosi ok. 396 mln EUR rocznie. Natomiast przejściowe wsparcie krajowe realizowane jest w formie uzupełniającej płatności podstawowej (przywróconej w 2022 r.) oraz płatności niezwiązanej do tytoniu” - wskazuje Krajewski.

Jak podaje, w kampanii 2024 r. na obie te płatności przewidziano w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej ok. 160,3 mln EUR.

samorząd rolniczy, krir, wypłata dopłat, dopłaty

IRWŁ: Przyspieszyć wypłaty dopłat za 2023 r.! Rolnicy nie mają pieniędzy na zakup środków do produkcji

Zwiększenia tempa wypłaty dopłat za ubiegły rok domaga się łódzki samorząd rolniczy. Motywuje to brakiem pieniędzy w budżetach gospodarstw na podstawowe środki do produkcji, podczas gdy wiosenne prace polowe ruszyły z kopyta. Zarząd Izby...

Średnia dla Polski wyższa od unijnej?

„Dzięki ww. rozwiązaniom, średni poziom wsparcia bezpośredniego na hektar przekracza średnią dla UE. W odniesieniu do kampanii 2024 r. szacujemy, że średnia kwota płatności w przeliczeniu na hektar na 2024 r. wyniesie ok. 260,3 EUR i będzie wyższa o ok. 3,8 EUR od średniej dla UE-27 (wg szacunków ok. 256,5 EUR/ha)” - informuje wiceszef resortu rolnictwa.

Zastrzegł jednocześnie, że kwoty na 2024 r. będą przeliczane na PLN po kursie wymiany, który będzie znany dopiero na koniec września br. (zgodnie z odpowiednim unijnym rozporządzeniem).

„Przy użyciu kursu wymiany obowiązującego dla kampanii 2023 r. (4,6283 PLN/EUR), średnia kwota płatności w kampanii 2024 r. wyniesie 1 204,7 PLN/ha” – przekazuje Stefan Krajewski.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich