Jakie będą dopłaty do Dobrostanu zwierząt? Ministerstwo pokazało stawki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-04-2024,20:15 Aktualizacja: 16-04-2024,20:17
A A A

Opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) projekt rozporządzenia w sprawie stawek w ekoschemacie Dobrostan zwierząt za 2023 r. trafił do publicznych konsultacji.

Do wyliczeń stawek przyjęto opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny kurs wymiany. Wynosi on 4,6283 zł za 1 euro.

Budżet na płatności – ponad 900 mln zł

„Zgodnie z projektem rozporządzenia, stawki płatności dobrostanowych za 2023 r. są wyższe od zakładanych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, co wynika z korzystnego kursu euro. Tym samym rolnicy otrzymają wyższą od zakładanej kwotę płatności dobrostanowej” – przekonuje w komunikacie ministerstwo.

Jak dodaje, cały budżet na płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt za 2023 r. wynosi ponad 199 mln euro, tj. 923 mln zł.

Projektowane stawki płatności dobrostanowej w odniesieniu do świń i bydła (wartość jednego punktu wynosi 104,00 zł):

Tabela 1

Projektowane stawki płatności dobrostanowej w odniesieniu do pozostałych gatunków zwierząt:

Tabela 2

dopłaty bezpośrednie, ekoschematy, dobrostan zwierząt, arimr

KRIR: ekoschemat Dobrostan zwierząt opóźnia wypłatę dopłat bezpośrednich

Według samorządu rolniczego, rozpatrywanie wniosków o dopłaty z uwzględnionym ekoschematem Dobrostan zwierząt jest zbyt długie, przez co rolnicy-hodowcy nie mają szans na szybkie wypłaty należnych im pieniędzy. Zarząd Krajowej Rady Izb...

Degresywność płatności dobrostanowej

Płatności w obrębie danej grupy technologicznej zwierząt (np. lochy, tuczniki, krowy mleczne, krowy mamki, owce) są przyznawane z zastosowaniem poniższych progów degresywności:

  • do 100 DJP – 100 proc. płatności,
  • powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75 proc. płatności,
  • powyżej 150 DJP - brak płatności.

„W ramach kampanii 2023 r. degresywność płatności dobrostanowej nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach” – zastrzega resort.

Projekt w konsultacjach, później wypłaty

MRiRW informuje, że projekt rozporządzenia w sprawie stawek dobrostanowych został przekazany do konsultacji społecznych.

„Niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpi do naliczania i wypłaty tych płatności” – zapewnia ministerstwo.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich