Studenci i doktoranci mogą wziąć preferencyjny kredyt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
27-10-2015,11:35 Aktualizacja: 27-10-2015,12:16
A A A

Studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą starać się o otrzymanie niskooprocentowanego i długoterminowego kredytu studenckiego z banków współpracujących z ARiMR, którego spłatę poręczy... agencja.

W 2015 roku o takie kredyty będzie można się starać w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A., a wniosek należy złożyć do 15 listopada. Zainteresowani powinni się zatem pośpieszyć, ponieważ nie zostało już zbyt wiele czasu na złożenie dokumentu.

O przyznanie kredytu studenckiego mogą ubiegać się wszyscy studenci oraz doktoranci bez względu na typ uczelni (państwowa, niepaństwowa) i system studiów, pod warunkiem, że naukę w wyższej szkole rozpoczną przed ukończeniem 25 lat.

kredyty, młodzi Polacy, Biuro Informacji Kredytowej

Młodzi Polacy żyją na kredyt

Z różnych form kredytowania korzysta 522,3 tys. osób w wieku 18-24 lat, a średnie zadłużenie młodego kredytobiorcy wynosi 11630 zł - wynika z zaprezentowanych danych Biura Informacji Kredytowej. Wśród 3,7 mln Polaków...

Wsparcie przeznaczone jest dla studentów i doktorantów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu będą miały osoby o dochodach nie przekraczających 1000 zł miesięcznie na członka rodziny.

Maksymalny poziom dochodów w rodzinie uprawniający do skorzystania z kredytów zostanie ogłoszony w grudniu, po zebraniu danych z banków o liczbie złożonych wniosków oraz o dochodach osób ubiegających się o wsparcie. W roku akademickim 2014/2015 wynosił on 2,5 tys. zł miesięcznie na osobę. ARiMR może udzielić poręczenia spłaty całego kredytu lub 80 proc. jego wartości.

Pomoc udzielana jest na okres studiów (nie dłużej jednak niż 6 lat), a w przypadku doktorantów zostaje przedłużony maksymalnie o 4 lata. Pieniądze wypłacane są w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Aktualnie jej wysokość wynosi 600 zł (podstawowa) lub 800 zł (podwyższona).

We wniosku student lub doktorant musi wskazać kwotę kredytu. Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje bank, natomiast wypłata rat następuje po podpisaniu umowy, która powinna być zawarta do 31 marca w danym roku akademickim. Pierwsze raty wypłacane są z wyrównaniem za okres od 1 października.

Dotychczas z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skorzystało około 5,5 tys. studentów, którym udzielono poręczeń w wysokości 77,3 mln zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej