Spóźnialscy dostaną mniej pieniędzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
24-06-2018,9:00 Aktualizacja: 24-06-2018,9:51
A A A

Rolnicy, którzy nie zdążyli w wyznaczonym terminie złożyć wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. otrzymają należne płatności pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Ostateczny termin wysłania dokumentów mija 10 lipca. Wnioski czy też zmiany złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane - ostrzega Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Restrukturyzacja małych gospodarstw, arimr, prow 2014-2020, wsparcie dla rolnictwa, bezzwrotna pożyczka

Więcej małych gospodarstw może skorzystać z premii

Do 17 lipca w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas...

Z kolei gospodarze, którzy do 15 czerwca złożyli wnioski o to wsparcie mogą liczyć na to, że otrzymają płatności w pełnej wysokości.

W tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich można składać w zasadzie tylko przez internet. Wyjątek zrobiono dla rolników prowadzących małe gospodarstwa, którzy od 15 lutego do 14 marca mogli złożyć oświadczenia w formie papierowej potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego rok wcześniej.

Złożenie takiego oświadczenia było równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich. Skorzystało z tego ok. 431 tys. rolników. Kto nie zdążył złożyć oświadczenia do 14 marca, a chce otrzymać należne mu dopłaty, musi wypełnić wniosek o przyznanie dopłat za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Od 15 marca do 21 czerwca rolnicy złożyli 892,88 tys. wniosków przez internet. Najwięcej jest ich w województwach mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, małopolskim i podkarpackim.

Wydłużenie do 15 czerwca terminu na złożenie dokumentów było możliwe dzięki wyrażeniu na to zgody przez Komisję Europejską.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej